Let us know how it is going
6.‎1 LES ARTIKKELEN

Rettferdiggjørelse

Når en person har begått en overthandling og så holder den tilbake, prøver han vanligvis å forklare hvorfor en overthandling ikke egentlig var en overthandling. Dette kalles «rettferdiggjørelse».

Vi har alle hørt folk prøve å rettferdiggjøre sine handlinger, men ikke før nå har vi forstått nøyaktig hva som frembringer rettferdiggjørelse.

Før vi hadde Scientology prosedyrer fantes det ikke noen måte en person kunne lette seg for bevisstheten om å ha begått en overthandling på, utenom å prøve å redusere overten.

Enkelte kirker og andre grupper har brukt skriftemål for å prøve å hjelpe folk til å få lindring fra overthandlingene sine. Fordi de manglet en full forståelse av alle mekanismene som er i funksjon, har imidlertid anvendeligheten av dette vært begrenset.

Scientology har definitivt bevist at Mennesket grunnleggende sett er godt – et faktum som er stikk i strid med gamle forestillinger om at Mennesket grunnleggende sett er ondt. Et bevis på Menneskets grunnleggende godhet er at når en person innser at han oppfører seg svært farlig og galt, prøver han å gjøre seg selv mindre sterk. Og hvis dette ikke virker, og han finner at han fortsatt begår overthandlinger, prøver han så å bli kvitt seg selv, enten ved å dra sin vei eller ved å bli fanget og straffet.

Den kriminelle gjør alltid ting som gjør det lett for noen å ta ham i å gjøre gale ting. Han ønsker å være mindre skadelig for samfunnet og ønsker å bli ærlig igjen.

Men hvis dette er sant, hvorfor får han ikke lindring fra bekymringene sine ved å fortelle andre om sine overthandlinger?

Faktum er dette: folk holder tilbake overthandlinger fordi de oppfatter det slik at å fortelle dem ville være enda en overthandling. Det er som om folk prøver å ta all ondskapen i verden inn i seg selv og skjule den. Men dette er ikke fornuftig, for ved å holde tilbake overthandlinger, blir disse handlingene holdt ved like, hvilket får ondskapen som er involvert til å vedvare.

Når lidelsen og bekymringen fra hans egne overter blir for stor, står en person overfor et annet problem – hvordan å redusere størrelsen av og presset fra overten. En person kunne prøve å forminske overten bare ved å prøve å redusere størrelsen og verdien av den personen han har begått overten mot.

Derfor, når noen har begått en overthandling, prøver han vanligvis å redusere godheten eller viktigheten av menneskene eller tingen som den skadelige handlingen ble gjort mot. Derfor må ektemannen som sviker sin kone, så si at konen ikke er noe verdt på en eller annen måte. Således måtte konen som svek sin ektemann, redusere ektemannen for å redusere overten.

Ut fra dette ser man at det meste av kritikk (klage over hva andre mennesker gjør dårlig eller galt) er en rettferdiggjørelse for å ha begått en overt. Dette betyr ikke at alle ting er riktige og at ingen kritikk er berettiget noe sted noensinne.

Kritikk, når den ikke bunner i fakta, er bare et forsøk på å redusere størrelsen på målet for overten, slik at en person kan leve (håper han) med overten. Å kritisere på en urettferdig måte og svekke et omdømme er selvfølgelig i seg selv en overthandling, og derfor virker faktisk ikke denne «løsningen».

Ting fortsetter å bli verre når det følgende skjer: en person begår overthandlinger uten å innse det. Han prøver å rettferdiggjøre dem ved å finne feil eller feilaktig plassere skyld. Dette fører ham inn i ytterligere overter mot dem, noe som fører til en forringelse av sin egen overlevelse, og noen ganger, overlevelsen og omdømmet til menneskene han bebreider.

Når du hører ekstrem og brutal kritikk av noen som lyder bare en smule anstrengt og unaturlig, vit da at du ser på noen med overter mot den kritiserte personen.

Samfunnet straffer mange overtredelser på en eller annen måte, men en slik straff gjør ofte ting verre.

Folk som er skyldige i overter, krever sin egen straff, og bruker det til å stoppe seg selv (håper de) fra å begå ytterligere overtredelser. Noen mennesker tigger til og med om å bli slått i hjel. Men til syvende og sist løser straffen ikke det grunnleggende problemet involvert.

Vi har her fått tak i mekanismen som gjør dette til et sinnssvakt univers. De gode nyhetene er at vi nå kan gjenopprette fornuft ved å bruke denne viten og forståelsen.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.