Let us know how it is going
11.‎5 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Om du känner någon som är PTS och har alla tecken på att stå i förbindelse med en suppressiv person, visar du honom artiklarna i denna kurs och får honom att läsa dem. Gör sedan stegen för att hantera eller avbryta förbindelsen med honom så att han hanterar eller avbryter förbindelsen med den suppressiva person som han har varit i kontakt med.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.