Let us know how it is going
4.‎1 LÄS ARTIKELN

Ärlighet och frihet

Ärlighet betyder att tala sanning och inte ha någonting att dölja. En person som är ärlig säger sanningen och ljuger inte, bedrar inte och försöker inte vilseleda andra. Man kan lita på honom.

När du har uppnått en hög grad av förmåga, kommer du att vara den förste att insistera på dina rättigheter (privilegier och friheter, såsom yttrandefrihet, som ges till människor genom lag) och på att få leva med ärliga människor.

Det är ett misstag att använda ”frihet” som ett argument för att skydda personer som bara vill förstöra.

Individuella rättigheter skapades för att ge ärliga människor frihet. Men oärliga människor har ofta försökt att använda dessa rättigheter enbart för att deras skadliga handlingar inte ska avslöjas.

Frihet är till för ärliga människor. En oärlig person kan inte vara fri om han har saker att dölja. När hans egna gärningar inte kan avslöjas, är han en fånge till sig själv. Han känner att han måste hålla sig tillbaka från andra människor för han är rädd att han kommer att skada dem igen. När man skyddar oärliga människor, tvingar man dem att leva ett liv i lidande och ensamhet.

Det finns bara en väg ut för en oärlig person, och det är att han tar sitt ansvar i samhället och återupprättar kommunikationen med sina medmänniskor, sin familj och med världen.

Frihet för människan betyder inte frihet att skada människan. Yttrandefrihet betyder inte frihet att såra genom lögner.

Människan kan inte vara fri samtidigt som det finns människor omkring henne som har saker att dölja om deras egna skadliga handlingar.

För att vara fri, måste en människa vara ärlig mot sig själv och de människor hon lever och arbetar med.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.