Let us know how it is going
11.‎6 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Gör en lista över saker du skulle kunna göra för att blomstra och lyckas. Börja göra dem!

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.