Let us know how it is going
11.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Praktikuppgifter

Här följer övningar som har att göra med orsaken till undertryckande. De kommer att hjälpa dig använda denna teknologi på sociala och antisociala personligheter i ditt liv.

Dessa övningar måste inte göras för att du ska kunna fullborda din kurs, men vi rekommenderar att du gör dem för att öka din förståelse och förmåga att tillämpa materialet.

Anmärkning: En del övningar görs med andra personer. Om du inte har någon att göra övningen med, föreslår vi att du går vidare till nästa steg på kursen, så kommer vi att påminna dig om att hitta någon senare och fullborda övningen vid ett senare tillfälle.

Titta på människorna omkring dig eller skaffa en dagstidning och titta igenom den. Hitta ett exempel på antisocialt beteende. Lägg märke till vilket antisocialt kännetecken som uppvisas av personen eller artikelns författare. Titta på de 12 kännetecknen på den antisociala personligheten som ges i denna kurs om du är det minsta osäker.

Upprepa denna övning så ofta du behöver för att mycket lätt och snabbt kunna upptäcka en antisocial personlighet.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.