Let us know how it is going
9.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Gör Programexempel nr 1

Gör programmet som ges som Programexempel 1 i Att skriva programtargets. Utför faktiskt varje steg som anvisas i programmet.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.