Let us know how it is going
9.‎2 PRAKTIKUPPGIFT

Använd den Administrativa skalan

Använd den Administrativa skalan och ta de nästa tre punkterna på skalan (syfte, policy och planer) och arbeta ut vilka de är för det mål som du har valt.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.