Let us know how it is going
21.‎3 תרגיל מעשי

עזור למישהו ליישם נוסחת מצב פעולה

עזור למישהו שאתה מכיר למצוא את מצב הפעולה הנכון עבור איזור בחייו. לאחר שמצב הפעולה הנכון נקבע, הראה לאדם את הנוסחה לאותו מצב פעולה וגרום לו לתכנן מה הוא יעשה כדי ליישם את אותה נוסחה. לאחר מכן עודד אותו לעשות את זה כדי לשפר את חייו.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.