Let us know how it is going
15.‎1 קרא את המאמר

מצבי פעולה מתחת לאי-קיום

יש גם מצבי פעולה שקיימים מתחת ל-'אי-קיום'. הראשון שבהם הוא 'מצב הפעולה של מועדות'.

מצב פעולה מוּעדוּת

אדם נמצא ב-'מצב פעולה של מועדות' כשהוא עושה נזק רשלני או מכוון לאנשים אחרים, פרוייקטים, קבוצות או פעילויות אחרות. הפעולות האלה פועלות ישירות נגד הכוונות והפעולות של שאר הקבוצה או המטרה של הפרוייקט או הפעילות.

זוהי מועדות להחזיק אדם כזה ללא השגחה כי האדם עלול לעשות או להמשיך לעשות דברים כדי לעצור את ההתקדמות של קבוצתו (כגון משפחתו או האנשים שהוא עובד איתם). אי אפשר לבטוח באדם הזה. כל מאמץ לתקן אותו כדי שהוא ייצמד לכללים או להסכמים לא עבד. האדם פשוט ממשיך לסבך את העניינים.

לדוגמה, כשכל שאר חברי הצוות במשרד מחפשים את הסיבה שבגללה הדואר הולך לאיבוד, אדם ב‑'מצב פעולה מועדות' ממשיך בחשאי לאבד את הדואר.

נוסחת המועדות היא:

  1. החלט מיהם חבריך.

  2. תן מהלומה (פעולה חזקה) יעילה לאויבי הקבוצה (הקבוצה כאן היא החברים שלך בצעד 1 שלעיל) שהעמדת פנים שאתה חלק ממנה, למרות שיש בכך סכנה אישית.

  3. תן פיצוי עבור הנזק שגרמת לקבוצה על-ידי תרומה אישית הרבה מעבר למה שמתבקש או מצופה בדרך כלל מחבר קבוצה. (תרומה היא משהו שמישהו עושה או נותן כחלק ממאמץ קבוצתי להשיג שאיפה מסוימת.)

  4. בקש אישור להיכנס מחדש לקבוצה בכך שתבקש את רשותו של כל חבר בה להצטרף מחדש. הצטרף מחדש רק כאשר רוב האנשים נותנים את רשותם. ואם מסרבים לתת לך אישור להיכנס מחדש לקבוצה, חזור על צעדים 2, 3 ו-4 עד שיורשה לך להיות שוב חבר בקבוצה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.