Let us know how it is going
8.‎1 קרא את המאמר

מצב פעולה סכנה

כשיש סכנה באיזור, לעתים קרובות היא צריכה להיות מטופלת על-ידי האדם הבכיר יותר (גבוה יותר במעמדו בחברה או בארגון) ולא רק על-ידי האדם שגרם לסכנה. לפיכך, יש שתי 'נוסחאות סכנה' שנכללות כאן, אחת עבור האדם הבכיר שאחראי לאיזור ואחת עבור האדם המעורב.

הנוסחה הראשונה הכלולה כאן היא לשימושו של האדם הבכיר (כמו למשל אופה בכיר בבית קפה שמוצא שהאופה הזוטר כל הזמן הורס את העוגות כי הוא משתמש במרכיבים הלא נכונים).

נוסחת סכנה

 1. עקוף (התעלם מהזוטר או מהזוטרים שבדרך כלל אחראים לפעילות וטפל בכך באופן אישי).

 2. טפל בסיטואציה ובכל סכנה בה.

  סיטואציה פירושה הדרך הבעייתית שבה דברים נמצאים באותו זמן, הנסיבות המסוכנות שאתה חווה.

  לדוגמה, במקרה של האופה הבכיר, הוא יכין את העוגות בעצמו כדי שיהיו עוגות למכירה.

 3. אמור לזוטרים או לזוטר שהם ב-'מצב פעולה סכנה'.

 4. גרום לכל אחד מהאנשים שקשורים ל-'מצב הפעולה סכנה', לפעול לפי 'מצב פעולה סכנה אישי' ודאג לכך שהם יבצעו את הנוסחה בשלמותה.

 5. ארגן מחדש את הפעילות כדי שהסיטואציה לא תחזור על עצמה.

 6. המלץ על כל מדיניות (כללים או קווים מנחים) תקיפה שתאתר ו/או תמנע מהמצב לקרות שוב.

'מצב פעולה סכנה' ניתן בדרך כלל לזוטר או לזוטרים כאשר:

 1. 'מצב פעולה חירום' נמשך זמן רב מדי.

 2. סטטיסטיקה יורדת כלפי מטה בתלילות רבה.

 3. מנהל בכיר מוצא פתאום שהוא צריך לעשות בעצמו את העבודה ששייכת לחבר הצוות הזוטר שאחראי לפעילות משום שהפעילות בצרות.

נוסחת מצב פעולה סכנה אישי

אדם משתמש בנוסחת הסכנה האישית בעצמו כאשר:

 • הוא יישם את 'נוסחת האי-קיום' ועלה ל-'מצב הפעולה סכנה'.
 • הוא נמצא בסיטואציה שבה יש סיכון או אפשרות שייגרם נזק או אובדן לעצמו או למעמדו, או לאיזשהו תחום של חייו.
 • כשהסטטיסטיקה האישית שלו על הגרף נמצאת בירידה (יותר מאשר במידה קלה).

הנה הנוסחה של 'מצב פעולה סכנה אישי'.

 1. עקוף הרגלים (דרכים או התנהגות רגילות) או שגרות רגילות.

  לעקוף פירושו כאן להימנע מלעשות משהו, או לעשות משהו על-ידי שימוש בנתיב או בדרך אחרים.

 2. טפל בסיטואציה ובכל סכנה בה.

 3. תגיד לעצמך שאתה ב-'מצב פעולה סכנה'.

 4. שים על עצמך את האתיקה האישית שלך על-ידי כך שתמצא מה אתה עושה שהוא לא אֶתי והשתמש בשליטה עצמית כדי לתקן את זה ולהיעשות כן וישר.

 5. ארגן מחדש את חייך כדי שהסיטואציה המסוכנת לא תמשיך לקרות לך.

 6. תכנן בפירוט והתחל להשתמש במדיניות (כללים או קווים מנחים) תקיפה, שבעתיד תאתר את אותה הסיטואציה ותמנע ממנה לקרות.

דוגמה של מצב פעולה סכנה אישי

בוא נאמר שאדם נהג לקבל כסף מהדוד שלו ואמר שהוא יקנה בו בית. והוא לא קנה. הוא בזבז את הכסף על החֲברה שלו. עכשיו הוא ב-'סכנה' מתמשכת. הדוד שלו עלול לגלות בכל רגע, והאדם מצפה לרשת יום אחד את ההון של הדוד שלו. אז הוא מאוד מודאג. למרות שהוא לא חושב על זה, הדאגה עדיין קיימת.

הוא יצטרך לעקוף את ההרגלים והשגרות הרגילות של הוצאת כסף על דברים אחרים חוץ מאשר הבית. במילים אחרות, הוא יצטרך להפסיק לקבל את הכסף הזה.

אבל הוא יצטרך גם לטפל בסיטואציה ובכל סכנה בה. זה יהיה מסוכן מאוד לכתוב "דוד יוסף היקר, במשך השנה וחצי האחרונות הוצאתי על החברה שלי את כל הכסף ששלחת לי כדי לקנות בית".

הוא יצטרך למצוא איך לטפל בזה כדי שלא תהיה בכך שום סכנה. וזה עשוי לדרוש לא מעט מחשבה. אם הוא היה פשוט קופץ ואומר לדוד שלו "טוב, שיקרתי לך, דוד יוסף. בזבזתי את כל הכסף שלך", הסבירות היא שזה היה נופל על דוד יוסף בתור כזה הלם שהוא היה מוחק אותו מהירושה שלו, וכן הלאה. ואז הוא באמת יהיה ב-'סכנה'.

אז הוא יצטרך למצוא איך לטפל בזה. וזה יכול להיות משהו פשוט כמו לכתוב: "דוד יוסף היקר, לאחרונה קיבלתי עזרה ב-Scientology וזה הופך אותי לאדם ישר יותר. ויש הרבה דברים לא ישרים שעשיתי בחיים, ואחד מהם הוא הדבר הבא. אתה בטח תירה בי בגלל שעשיתי את זה, אבל למעשה אני משתמש בכסף הזה ואני משתמש בחלק ממנו כדי לחיות. אבל זה לא הוגן כלפיך".

הצעד הבא הוא "תגיד לעצמך שאתה במצב פעולה סכנה". זה נמצא שם רק משום שאנשים שוכחים לעשות את זה.

ולאחר מכן "שים על עצמך את האתיקה האישית שלך על-ידי כך שתמצא מה אתה עושה שהוא לא אֶתי והשתמש בשליטה עצמית כדי לתקן את זה ולהיעשות כן וישר".

עכשיו, יכולים להיות כמה "דוד יוספים" אחרים, והוא עדיין צריך לטפל בחֲברה שלו. למרות שייתכן שהוא טיפל בדוד שלו, יכולים להיות כמה אנשים נוספים שצריך לטפל בהם.

הצעד הבא הוא "ארגן מחדש את חייך כדי שהסיטואציה המסוכנת לא תמשיך לקרות לך". ובמקרה המומצא הזה של הדוד יוסף, הוא פשוט יפסיק לעשות את זה, כלומר להוציא את כל הכסף שלו על החֲברה שלו, ובמקום להישאר ער כל לילה במשך כל הלילה, הוא פשוט ילך לישון ויעשה את עבודתו ויהפוך להיות בעל ערך. זה ארגון מחדש של זה.

ואז, "תכנן בפירוט והתחל להשתמש במדיניות (כללים או קווים מנחים) תקיפה, שבעתיד תאתר את אותה הסיטואציה ותמנע ממנה לקרות". במילים אחרות, הוא מחליט "אני לא אספר שקרים כדי שאוכל לקבל כסף", או משהו כזה. זה יהיה כל מה שהאדם יצטרך להחליט.

זה כמו החלטה של השנה החדשה (החלטה שאדם עושה בתחילת שנה חדשה לעשות משהו או להפסיק לעשות משהו). אנשים בדרך כלל לא מקיימים את החלטות השנה החדשה שלהם כי הם לא עשו את חמשת הצעדים הראשונים. אתה למעשה מבקש מהאדם בנקודה הזאת להשתנות ולשפר את דרכיו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.