Let us know how it is going
7.‎1 קרא את המאמר

מצב פעולה אי-קיום

'אי-קיום' הוא מצב שקיים כשאנשים אחרים לא מכירים או לגמרי מזהים אדם ולכן הוא לא "קיים" עבורם. זה יכול לקרות משום שהוא רק התחיל מערכת יחסים חדשה, עבודה חדשה או פעילות אחרת. זה גם יכול לקרות משום שהוא נכשל במערכות יחסים קיימות, בעבודות או בפעילויות קיימות או שהסטטיסטיקות שלו נמצאות במגמה של אי-קיום.

אם הוא יפעל לפי 'נוסחת האי-קיום' הוא יעלה את עצמו על הדרך להצלחה.

נוסחת אי-קיום

נוסחת האי-קיום היא:

  1. מצא דרך לתקשר עם האדם או הקבוצה שאתה צריך להיות איתם בתקשורת.

  2. הפוך את עצמך לידוע לאדם או לאנשים.

  3. גלה מה הם צריכים או רוצים ממך.

  4. עשה, יצר ו/או הצג את מה שהם צריכים ורוצים ממך.

אדם שקיבל לאחרונה עבודה בחברה או בפעילות שכבר פועלות, חושב לעתים קרובות שכדאי שהוא יהפוך את עצמו לידוע בכך שהוא ישנה את הכול. למעשה, הוא לא מספיק ידוע כדי לעשות את זה ואין לו עדיין שום מושג מה נדרש או רצוי. ולכן הוא גורם לאסון.

לדוגמה, בחור לקח שליטה על בית הקפה הפופולארי של אביו כאשר אביו יצא לפנסיה. הבן החליט לשנות את השעה שבה בית הקפה נפתח, כדי שהם יוכלו להישאר פתוחים מאוחר יותר בערב למען הסטודנטים המקומיים. הוא התחיל לפתוח את בית הקפה בשעת ארוחת הצהריים. אבל עד מהרה הוא מצא שבית הקפה איבד את רוב הלקוחות שלו לבית קפה שכן. איפה הוא טעה? הוא לא גילה שהלקוחות היו צריכים ורצו בית קפה שהיה פתוח מוקדם בבוקר, שבו הם יוכלו לקנות את הקפה שלהם בדרך לעבודה! בגלל שהוא לא יישם את נוסחת האי-קיום, בית הקפה היה בצרות.

לפעמים אדם ב-'מצב פעולה של אי-קיום' משער שהוא יודע מה נדרש או רצוי כשזה רק הרעיון שלו וזה בכלל לא נכון ולכן הוא נכשל בעבודתו או במערכת היחסים שלו.

ולפעמים הוא אפילו לא מקשיב למה שהאנשים האחרים אומרים לו שנדרש.

בוא ניקח דוגמה של שימוש נכון בנוסחה הזאת.

אישה מתחילה לעבוד בעבודה חדשה בגן ילדים בטיפול בילדים קטנים. היא מגלה שהדרך הטובה ביותר לדבר עם ההורים היא כשהם אוספים את הילדים שלהם בסוף היום, כי בבקרים הם מאוד ממהרים. היא מציגה את עצמה לכל אחד מההורים ושואלת אותם מה נדרש ורצוי מצידם. ההורים מודיעים לה שהעדיפות שלהם היא הבטיחות של הילדים, וגם שהילדים ילמדו דברים חדשים. הם גם רוצים שהילדים שלהם יהיו מאושרים וייהנו. האישה שואלת גם את בעלת גן הילדים מה היא צריכה ורוצה, והבוסית שלה מדגישה בדיוק את אותם הדברים.

האישה עכשיו מתחילה לעבוד קשה כדי "לספק" את הבקשות האלה. היא מקפידה יותר על הבטיחות של הילדים, וכל יום היא מלמדת את הילדים שיעורים מהנים חדשים. הילדים נהנים מזה וכשההורים אוספים אותם כל יום, הם מגלים שהילדים שלהם מאושרים וגאים. עד מהרה ההורים מספרים לחברים שלהם על גן הילדים הנפלא והיא מקבלת העלאה בשכר מהבוסית שלה. היא השתמשה בהצלחה בנוסחת האי-קיום!

כדי להצליח במערכת יחסים, בפעילות או בקבוצה חדשות נדרש ממך לפעול לפי הצעדים של 'נוסחת האי-קיום' ואז הנוסחה הבאה – אחת אחרי השנייה.

נוסחת האי-קיום יכולה לשמש לא רק אדם, אלא גם קבוצה, ארגון, ואפילו מדינה שלמה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.