Let us know how it is going
21.‎2 תרגיל מעשי

נוסחאות מצבי הפעולה

מצא את מצב הפעולה של חלק כלשהו של חייך, כמו למשל העבודה שלך, תחביב שלך, חיי המשפחה שלך, כל דבר. אחרי שמצאת את מצב הפעולה הנכון, רשום על דף נייר מה תעשה כדי ליישם כל צעד בנוסחה לאותו מצב פעולה, ואז ישם את הנוסחה.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.