Let us know how it is going
13.‎1 קרא את המאמר

מצב פעולה של החלפת עוצמה

קיימים רק שני מצבים שדורשים החלפת אדם בתפקיד: האדם המאוד מוצלח והאדם המאוד לא מוצלח.

איזו הנאה זאת לקחת על עצמך עבודה ממישהו שהיה מאוד מוצלח.

יכולת לומר שזה כמו לקחת "זוג נעליים מוצלח". זה קל. אתה פשוט נכנס לנעליים האלה אבל אתה לא צועד איתם.

אנשים עשויים להגיד שזה לא בסדר, כי אתה אמור "להתחיל בכיוון חדש בעצמך", או שאתה אמור "להכניס את האישיות שלך לעבודה".

לא! הפעולה הנכונה שיש לנקוט היא לנעול את הנעליים, אבל לא לצעוד בהם! אם מישהו בדיוק קודם מהאיזור, אז האיזור היה חייב להיות במצב טוב, לכן אתה לא משנה כלום.

אתה יודע מיד שכל נקודות הלחץ בארגון יבואו אליך בבת אחת. נקודות לחץ פירושן האנשים או הדברים שיכולים להשפיע על המחשבות וההתנהגות שלך ולהפעיל עליך לחץ לעשות משהו.

לאדם שהיה לפניך בתפקיד היו כל נקודות הלחץ האלה, אבל הוא בטח התנגד להן בהצלחה כי הן עדיין קיימות.

אז אם מישהו רוצה שתחתום על משהו שהאדם שהחזיק בתפקיד לפניך לא חתם עליו – פשוט אל תחתום עליו. זה כלל שקל לנהוג לפיו.

זאת העמדה העצלנית ביותר שמישהו היה יכול להחזיק. וזאת הדרך היחידה שאפשר להחזיק בה – בעצלנות גמורה. אל תעשה כלום!

אבל מה שאתה חייב לעשות זה לפקוח את העיניים, ללמוד בדיוק איך לעשות את העבודה, ואחרי כמה זמן, בהתאם לגודל הארגון, למצוא איך הוא מתנהל ולנהל אותו תוך שימוש ב-'מצב הפעולה הנורמלי'.

כחלק מ-'מצב הפעולה הנורמלי', הסתובב וחפש וגלה מה גרם לו להיות במצב קצת יותר טוב באותו שבוע וחזק את זה.

גלה גם מה גרם לו להיות במצב קצת יותר גרוע והיפטר מזה. פשוט חפש סביב כדי למצוא את הדברים האלה.

כאשר תסיים, אתה תהיה כל-כך בקי בדרך שבה הדברים עובדים, אתה תכיר את כולם בשמם הפרטי ובשם משפחתם, אתה תדע איפה נמצאים כל המסמכים ואתה אפילו תדע את הדברים החביבים שאנשים מנסים להימנע מהם. בדרך הזאת, הארגון פשוט ימשיך להתקדם. הוא יתקדם בהצלחה רבה.

עבור כל יום על סדרת הפעולות המדויקת שהאדם שהחזיק בעבודה הזאת עבר דרכה. אל תחתום על שום דבר שהוא לא היה חותם עליו. אל תשנה שום הוראה. עבור על המסמכים שנשלחו כי אלה ההוראות שכבר קיימות. ואז התחל לעבוד במרץ וגרום לאנשים לציית להוראות האלה. בדרך זאת הארגון יגדל ויגדל ויגדל ויגדל.

הנקודה החשובה ביותר של 'מצב הפעולה של שינוי עוצמה' היא ללמוד את הארגון. למד את הכללים המדויקים ואת הדרך שבה דברים נעשים. אל תוציא שום הוראות שהן לא עניין של שגרה (נהלים רגילים או חלק מהם). אל תשנה כלום. אל תנסה רעיונות חדשים. כתוב באופן מלא מה האדם שבדיוק עזב עשה. בעיקר התבונן בעבודה שלקחת על עצמך לאחרונה. למַד את העבודה החדשה לפני שתעשה משהו.

אתה לוקח על עצמך עבודה חדשה או עבודה שקרסה בכך שאתה מבצע את 'נוסחת האי-קיום'. אבל כשאתה לוקח על עצמך עבודה מוצלחת אתה משתמש ב-'נוסחה של החלפת עוצמה'.

נוסחה של החלפת עוצמה

הנוסחה למצב הפעולה של החלפת עוצמה היא:

כשאתה לוקח על עצמך עבודה חדשה, אל תשנה כלום עד שתהיה בקי לגמרי באיזור העוצמה החדש שלך.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.