Let us know how it is going
18.‎1 קרא את המאמר

מצב פעולה בגידה

בגידה מוגדרת כמעילה באמון. (מעילה באמון פירושה להתנהג בכוונה בדרך שמפרה הבטחה או הסכם אחרי שבטחו בך שתעשה את זה.)

אדם נמצא במצב פעולה בגידה כשהוא יצא נגד הפעילויות והמטרות שהופקדו בידיו.

מתברר שאדם שהוא חלק מקבוצה (המשפחה שלו, חבריו, האנשים שאיתם הוא עובד או כל קבוצה שהוא חלק ממנה) ושאז מפר את האמון שלהם בו, ישבש או יהרוס חלק כלשהו מאותה קבוצה.

בגלל שהוא לא יודע שהוא ה________ (שם המעמד), הוא מבצע בגידה.

ניתן למצוא את התוצאות של זה בהיסטוריה. אם אדם לא מתפקד בתור מה שמתאר שם העבודה או העמדה שלו, זה יוביל למעילה באמון של הקבוצה.

כמעט כל המשברים בקבוצה נובעים מהעובדה היחידה הזאת:

אדם בקבוצה, שלאחר שקיבל על עצמו עמדה לא יודע שהוא באותה עמדה, נמצא בבגידה נגד הקבוצה.

לדוגמה, נהג אוטובוס שעוזב את העבודה למשך היום ולא מתייצב לעבודה נמצא בבגידה. יש אנשים, צעירים וזקנים, ברחבי העיר שמחכים שהוא יאסוף אותם. לבסוף, בעל החברה נוהג באוטובוס בעצמו ומטפל בנוסעים המרוגזים. הוא נתן אמון בנהג האוטובוס שיעשה את עבודתו ונהג האוטובוס הפר את האמון הזה.

הנוסחה למצב הפעולה בגידה היא:

גלה שאתה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.