Let us know how it is going
5.‎1 קרא את המאמר

מגמות של סטטיסטיקות ומשמעותן

אם אתה יודע את המשמעות של גרף סטטיסטי, אתה יכול לקבוע את מצב הפעולה הנכון עבור כל פעילות. ואם תדע את מצב הפעולה, תדע איזו נוסחה ליישם עליו. משם, זה פשוט לפעול לפי הצעדים של כל נוסחה ולהגדיל את הסטטיסטיקות שלך.

כדי להבין סטטיסטיקות אתה חייב לדעת על מגמות.

המילה מגמה פירושה הדרך שהסטטיסטיקה הולכת בדרך כלל – למעלה, בקו מאוזן או למטה – במשך פרק זמן מסוים, כמה שבועות או אפילו חודשים. זה הכיוון הכללי של הסטטיסטיקה עבור יותר מאשר נקודה אחת על הגרף.

כשאתה קרוב מאוד למקום שבו עובדים על הסטטיסטיקה, אתה יכול לשנות במהירות רבה יותר את מה שקורה לסטטיסטיקה.

לדוגמה, אם אתה איש מכירות בחנות ספרים גדולה והסטטיסטיקה שלך מודדת את מספר הספרים שאתה מוכר בעצמך, אז אתה צריך להסתכל על הסטטיסטיקה שלך שעה אחרי שעה.

אם אתה ראש מחלקה בחנות הספרים, אתה מנהל את הסטטיסטיקות שלך על בסיס יומי.

אבל אם אתה הבעלים של כל חנות הספרים, אתה תזדקק לסטטיסטיקות שבועיות כדי לנהל את החנות.

ואם אתה אחראי על כל חנויות הספרים בכל העיר, אתה תסתכל על המגמה או הכיוון של הסטטיסטיקה במשך שבועות, כדי שתוכל לנקוט את הפעולות הנכונות שנדרשות כדי להנחות את ההתרחבות שלהן.

קריאת מגמות של סטטיסטיקות

מגמות של סטטיסטיקות יכולות להראות כל דבר מ-'מצב פעולה סכנה' עד 'מצב פעולה עוצמה', בהתאם לכיוון של הגרף ועד כמה הוא תלול.

רק על-ידי הסתכלות, אתה חייב למצוא את הממוצע בין הנקודות הגבוהות לנקודות הנמוכות של הסטטיסטיקה, וכך תראה את הכיוון הכללי של הגרף.

דוגמאות:

מגמה של 'אי-קיום' תיראה כך:

גם זו תהיה מגמה של 'אי-קיום':

זו תהיה מגמה של 'סכנה':

זו תהיה מגמה של 'חירום':

כפי שניתן לראות, היא לא תלולה כל-כך.

גם זו תהיה מגמה של 'חירום' כי היא תקרוס – שום דבר לא נשאר מאוזן לאורך זמן.

זו תהיה מגמה 'נורמלית':

כל עלייה קלה מעל לקו מאוזן היא 'פעילות נורמלית'.

זו תהיה מגמה של 'שפע':

גם זו תהיה מגמה של 'שפע':

הגרף עולה בתלילות במגמת 'שפע'.

הגרף הזה מראה 'שפע' שעובר ל-'עוצמה':

מגמת ה-'שפע' הגיעה לטווח גבוה חדש. 'עוצמה' היא מגמה 'נורמלית' שנשמרת בטווח מאוד מאוד גבוה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.