Let us know how it is going
20.‎1 קרא את המאמר

שימוש במצבי הפעולה

חיוני להבין שהנוסחאות למצבי הפעולה קיימות.

הן חלק מכל פעילות. ועכשיו כשהן ידועות חייבים לפעול לפיהן.

כשפועלים לפי נוסחאות מצבי הפעולה, זה מסיר בערך 90 אחוזים של מקריות מהניהול של עסק או מהטיפול בפיננסים האישיים שלך.

זה באמת תלוי בשאלה עד כמה טוב אתה שופט באיזה מצב פעולה להשתמש וכמה אנרגיה תשקיע בביצוע כל צעד של הנוסחאות.

כשאתה עושה את הנוסחה כמו שצריך, זה עובד.

זה עובד, ולא משנה מהי מידת הטיפשות שבה מיישמים אותה, רק כל עוד מיישמים את הנוסחה הנכונה ומבצעים את הצעדים ברצף המדויק.

המידה של עד כמה אתה מבריק בשימוש בנוסחאות תתבטא במהירות השיפור או ההתרחבות. שימוש מאוד מבריק בנוסחאות יתבטא בהתרחבויות משמעותיות בן לילה. שימוש חסר מעוף או לא חכם בנוסחאות, כל עוד הן נעשות בצורה נכונה, יתבטא בהתרחבויות איטיות יותר.

במילים אחרות, אף אחד לא צריך להיות גאון גדול כדי להשתמש בהן או להמציא (ליצור) את הרעיונות הנחוצים בהן. אתה צריך רק לשפוט בצורה נכונה באיזה מצב פעולה להשתמש, ואז לעבוד עם הרבה התלהבות ואנרגיה בביצוע הצעדים בסדר הנכון.

ככל שהרעיונות מבריקים יותר, כך ההתרחבות מהירה יותר, זה הכול. התרחבות או שיפור יקרו ללא ספק.

אבל אם חוסר החוכמה כולל הוספת צעדים שאינם נחוצים, אז אתה עשוי להיכשל.

ואם אתה כל-כך טיפש שתבצע שיפוט לא נכון לגבי באיזה מצב פעולה להשתמש ותיישם נוסחה לא נכונה ותיישם אותה כשהצעדים שלה הם בסדר הלא נכון, אז מגיע לך להיכשל!

דבר נוסף שצריך לדעת זה שמצבי הפעולה האלה עובדים בין אם נעשה בהם שימוש עבור מדינה שלמה, ארגון, חלק מארגון, משפחה או אדם אחד.

הדבר האחרון שצריך לדעת זה שידיעת הנוסחאות נושאת איתה את האחריות לשימוש בהן – כי אלה הן הנוסחאות. והן אכן פועלות כמו קסם.

אם הנוסחאות האלה לא ידועות או שלא משתמשים בהן, ההתרחבות תהיה תלויה לגמרי במקריות או במזל, ולא משנה עד כמה טובים הרעיונות שלך.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.