Let us know how it is going
19.‎1 קרא את המאמר

מצב פעולה בלבול

מצב הפעולה הנמוך ביותר הוא 'מצב פעולה בלבול'.

ב-'מצב פעולה בלבול', האדם או האיזור יהיו במצב של תנועה אקראית. (כשמשהו הוא אקראי הוא לא נשלט ולא מתוכנן.) ב-'מצב פעולה בלבול', לא יהיה שום ייצור ממשי, אלא רק אי-סדר או בלבול.

כדי לצאת מ-'בלבול', אדם צריך לגלות היכן הוא נמצא.

הנוסחה לבלבול היא:

גלה היכן אתה נמצא.

שים לב: חשוב שהאדם שנמצא ב-'בלבול' יבהיר את ההגדרה של בלבול. (עושים את זה לפני שמתחילים בנוסחה עצמה.)

הגדרות

 1. כל נסיבות שלא נראה שיש להן פתרון מיידי.

  באופן כללי יותר:

  בלבול הוא תנועה אקראית.

  אם היית עומד בתוך תנועה סואנת, סביר להניח שהיית מרגיש מבולבל בגלל כל התנועה החולפת במהירות סביבך. אם היית עומד בתוך סערה כבדה כשהעלים והניירות מתעופפים סביב, סביר להניח שהיית מרגיש מבולבל. בלבול הוא בלבול רק כל עוד כל החתיכות נמצאות בתנועה. בלבול הוא בלבול רק כל עוד שום חלק ממנו אינו מוגדר או מובן בבירור.

  אנשים שיכולים לשלוט "במצב האקראי" יכולים לטפל בבלבול. אנשים שלא יכולים לשלוט בדברים יוצרים למעשה יותר בלבול.

 2. בלבול הוא בסך הכל זרימה שאין לה שום דפוס פעולה (דרך מסודרת שבה היא מאורגנת). החלקים המעורבים בבלבול מתנגשים זה בזה, נהדפים זה מזה ונשארים בתוך האיזור. אין שום מוצר, כי כדי לקבל מוצר משהו חייב לזרום החוצה.

לדוגמה, קח מוסכניק שנמצא ב-'מצב פעולה של בלבול'. הוא לא יכול למצוא אף אחד מהחלקים החדשים של המכונית כי המוסך שלו לא מסודר, הוא לא יכול למצוא את ארגז הכלים שלו או אפילו את הפטיש שלו כי הוא לא יודע איפה הוא הניח אותם. הוא שפך שמן על כל עבודת הניירת שלו, אז הוא לא יודע מה צריך לעשות עם המכוניות במוסך שלו. אף מכונית לא מתוקנת ומוחזרת ללקוחות.

בתור דוגמה נוספת, עובד משרד שנמצא ב-'מצב פעולה של בלבול' גורם לפעולה של כתיבת מכתב להימשך יומיים במקום חמש-עשרה דקות. הוא הורס את המחשב שלו, לא יכול למצוא נייר, אין דיו במדפסת, הוא מאבד את הכתובת של האדם וצריך לקנות עוד בולי דואר. בינתיים, אף אחד מהמכתבים האחרים שלו לא יוצא כי הוא עדיין מנסה לשלוח את המכתב הראשון.

הנוסחה הנוספת למצב הפעולה של בלבול היא:

 1. קבל Locational במקום שבו אתה נמצא.

 2. (Locational מבוצע על-ידי כך שהולכים באיזור עם האדם, גם בתוך הבניין וגם בחוץ, ואומרים: "הסתכל על ה-[חפץ] הזה". אחרי שהאדם עשה זאת, נותנים לו וידוע עם "תודה" או "בסדר" או "טוב". משתמשים בחפצים כגון כיסא, עץ, מכונית, הרצפה, התקרה, בית וכו'. האדם שמעביר את ה-Locational יצביע על החפץ בכל פעם. עושים את זה עד שהאדם מתבהר ומבין משהו או שיש לו הבנה חדשה לגבי החיים שלו.)

 3. אתה משווה בין המקום שבו אתה נמצא לבין איזורים אחרים שבהם נהגת להיות.

 4. חזור על צעד 1.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.