Let us know how it is going
11.‎1 PRAKTIJKOPDRACHT

Praktijkopdracht

Praktijkopdrachten

Hier volgen oefeningen die betrekking hebben op de oorzaak van onderdrukking. Deze zullen je helpen deze technologie bij Sociale en Antisociale Persoonlijkheden in je leven toe te passen.

Deze oefeningen zijn niet verplicht om je cursus af te maken, maar we raden je wel aan om ze te doen om meer begrip van het materiaal te verkrijgen en je bekwaamheid om het toe te passen te laten toenemen.

OPMERKING: Sommige oefeningen worden samen met iemand anders gedaan. Als je niemand hebt om de oefening mee te doen, raden we je aan om verder te gaan met de volgende stap van de cursus en dan zullen wij je eraan herinneren om later iemand te vinden om de oefening op een later tijdstip af te maken.

Kijk naar de mensen om je heen of neem een krant en kijk erdoorheen. Vind een voorbeeld van antisociaal gedrag. Merk op welke antisociale eigenschap de persoon of de schrijver van het artikel laat zien. Kijk door de 12 eigenschappen van de Antisociale Persoonlijkheid heen die in deze cursus worden genoemd als er sprake is van enige onzekerheid.

Herhaal deze oefening zo vaak als nodig is, zodat je heel makkelijk en snel een Antisociale Persoonlijkheid kunt herkennen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.