Let us know how it is going
12.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Conditie van Macht

De hoogste conditie is Macht.

Macht wordt omschreven als een situatie waar de productie zo hoog is dat als die even stil komt te liggen of inzakt het productieniveau dan niet daalt of bedreigd wordt.

Productie betekent de actie van het voltooien van iets. Het is het volbrengen van een taak of project of het vervaardigen van een voorwerp wanneer deze dingen nuttig of waardevol zijn of het gewoon waard zijn om te doen of te hebben.

In een Conditie van Macht is er een heel erg hoog niveau van productie dat op dat hoge niveau blijft doorgaan. Het is naar een geheel nieuw niveau gestegen. Er kunnen tijdelijke inzinkingen zijn, maar er is zo’n overvloed aan productie dat dit geen risico vormt voor de Conditie van Macht.

De vraag die gesteld kan worden, is: “Hoeveel werk kan één persoon verrichten?” Of: “Hoeveel bakstenen kan iemand per dag leggen?”

Natuurlijk kan iemand slechts een bepaald aantal uren per dag werken. Hij kan zelf slechts een bepaalde hoeveelheid productie per dag gedaan krijgen. Hij kan op één dag echter voldoende productie gedaan krijgen om zichzelf te onderhouden.

Hij kan zijn productie tot zo’n overvloed opvoeren, dat hij zich wat vrije tijd kan permitteren. Dat hangt af van zijn intelligentie en van zijn bekwaamheid om dingen te doen zonder tijd te verliezen of inspanning te verspillen.

Bij een bepaald hoog niveau zal een metselaar het maximum van de hoeveelheid bakstenen bereiken die hij kan leggen. Met meer ervaring en efficiëntie kan hij elke dag dat productieniveau een klein beetje laten stijgen.

Als hij zoveel bakstenen legt dat niemand er zelfs maar aan zou denken om hem te ontslaan, dan zit hij in Macht. Dat is de Conditie van Macht voor een persoon.

Een statistiek van Macht is een statistiek op een zeer hoog niveau; een gloednieuw niveau in een Normaaltrend (trend is de algemene richting die iets op gaat).

Een statistiek van Macht is niet gewoon een statistiek die al lange tijd steil omhooggaat. Evenmin is Macht een statistiek die zich gewoon op een zeer hoog niveau bevindt. Macht is niet iets van één week. Macht is een trend.

Als je de Conditie van Macht in een grafiek zou zetten, zou die er als volgt uitzien:

Formule voor Macht

 1. Verbreek niet het contact (stoppen met anderen te communiceren of geen contact meer hebben met anderen). De eerste wet van een Conditie van Macht is verbreek niet het contact. Dat zou een ramp veroorzaken, zowel voor jezelf als voor ieder ander.

  Mensen raken overstuur en klagen over andere mensen die ophouden met hen te communiceren.

  Neem bijvoorbeeld de plaatselijke jongen uit een stadje die plotseling heel bekend wordt. Nadat hij veel invloed heeft gekregen op het gebied van zakendoen in de stad New York, spreekt hij nooit meer met zijn vrienden in zijn oude geboortestad. Zijn oude vrienden zijn hier zo ongelukkig over, dat het bijna onmogelijk voor hem is om met ze te spreken.

  Dit is wat er gebeurt: als je op een plek geweest bent waar mensen je goed kenden en je plotseling een beroemdheid wordt, dan geloven die mensen niet meer dat je nog met hen zou willen praten. Ze zijn er zo aan gewend dat mensen de Formule voor Macht incorrect gebruiken. Mensen verwachten helemaal van je dat je het eerste punt van de Conditie van Macht zult overtreden, namelijk “verbreek niet het contact”. Zij denken dat je het contact wel zult gaan verbreken.

  Dus als je je in de positie van Macht bevindt – verbreek niet het contact!

  Je kunt je connecties niet gewoonweg weigeren te erkennen.

  Wat je moet doen, is je realiseren dat het jouw connecties zijn en dan verantwoordelijkheid voor ze nemen.

 2. Schrijf alles op wat betrekking heeft op je eigen werk of positie.

  Bij deze stap moet je precies op papier zetten wat je op je werk doet en hoe je het doet. Veronderstel dat je een heel erg succesvolle receptionist was, zo succesvol, dat je wordt gepromoveerd tot verkoper in je bedrijf. Het eerste wat je moet doen, is al je werkzaamheden als receptionist opschrijven.

  Zorg ervoor dat je al je werkzaamheden opschrijft en niets overslaat. Als je dat niet doet, zul je namelijk nog lange tijd in de toekomst met een stukje van die functie blijven zitten. Een jaar of zo later zal er nog steeds iemand naar je toekomen en je vragen stellen over hoe ze de functie van receptionist moeten doen.

  Door jouw werkzaamheden volledig op te schrijven, maak je het voor de volgende persoon mogelijk om deze over te nemen en de functie in een Conditie van Macht te houden. Hij zal de precieze acties weten die hij niet moet veranderen en welke acties hij wel moet blijven doen. Maar als je deze dingen niet opschrijft, dan zou hij dingen kunnen wijzigen, en dat is de zekerste manier waarop jij uiteindelijk je oude baan weer terugkrijgt – om er nooit meer vanaf te komen.

  Jouw verantwoordelijkheid is dus de werkzaamheden opschrijven en zorgen dat het verslag ervan in handen van de persoon komt die het gaat overnemen, en dan alles in het werk te stellen wat je maar kunt om ervoor te zorgen dat de functie door iemand anders kan worden vervuld.

  In het voorbeeld van de receptionist die gepromoveerd werd maar weer naar zijn oude baan werd teruggetrokken, kan hij wellicht zeggen: “Die nieuwe mensen die de receptiefunctie overnemen deugen niet. Het kan ze gewoon niet schelen.”

  Nou, voordat hij zo kritisch werd, had hij zichzelf het volgende moeten afvragen: Heeft hij weleens een verslag van de werkzaamheden gemaakt? Heeft hij de functie ooit echt achtergelaten? Liet hij die achter in een conditie waarin hij achtergelaten kon worden? En daarna, toen hij eenmaal weg was, heeft hij zich zo gedragen alsof de functie niet bestaat of liep hij af en toe langs en vroeg hij de nieuwe receptionist hoe het ging?

  Er kan geen sprake zijn van een plotselinge verbreking van contact wanneer je van een positie van macht vertrekt.

  Het is jouw verantwoordelijkheid de werkzaamheden op te schrijven en te zorgen dat het verslag ervan in handen komt van de persoon die het gaat overnemen. Stel alles in het werk wat je maar kunt om het mogelijk te maken dat de functie door iemand anders kan worden vervuld. Want je kunt er zeker van zijn dat er vroeg of laat iemand langskomt die de functie naar behoren zal bekleden.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.