Let us know how it is going
18.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Conditie van Onbetrouwbaarheid

Onbetrouwbaarheid wordt gedefinieerd als vertrouwensschennis nadat er vertrouwen was geschonken. (Vertrouwensschennis is handelen op een manier die een belofte of afspraak breekt, nadat je het vertrouwen had gekregen om het te doen.)

Een persoon is in de Conditie van Onbetrouwbaarheid wanneer hij in is gegaan tegen de activiteiten en doelstellingen die hem waren toevertrouwd.

Het zal blijken dat iemand die deel uitmaakt van een groep (zijn gezin, vrienden, collega’s of elke groep waar hij deel van uitmaakt) en die dan hun vertrouwen schendt, een deel van die groep van streek zal maken of zal vernietigen.

Door niet te weten dat hij de _______ (de rol die hij aanneemt) is, pleegt hij vertrouwensschennis.

De gevolgen daarvan kunnen in de geschiedenis worden aangetroffen. Verzuimen te zijn wat iemand volgens de titel van zijn functie of positie is, zal leiden tot ontrouw ten opzichte van die groep.

Bijna alle ellende in een groep komt voort uit dit ene feit:

Iemand die, nadat hij in een groep een positie heeft geaccepteerd, niet weet dat hij die positie is, bevindt zich in Onbetrouwbaarheid ten opzichte van die groep.

Een buschauffeur die bijvoorbeeld een dagje uitgaat en niet op zijn werk verschijnt, is in Onbetrouwbaarheid. Hij heeft mensen, jong en oud, in de stad die op hem wachten om opgehaald te worden. Ten slotte rijdt de eigenaar van het bedrijf zelf de bus en behandelt de passagiers die van streek zijn. Hij vertrouwde erop dat de buschauffeur zijn werk zou doen en de buschauffeur heeft dat vertrouwen geschonden.

De Formule voor de Conditie van Onbetrouwbaarheid is:

Kom achter datgene wat je bent.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.