Let us know how it is going
19.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Conditie van Verwarring

De laagste conditie is een Conditie van Verwarring.

In een Conditie van Verwarring verkeert de persoon of het gebied in een staat van willekeurige beweging. (Als iets willekeurig is, is het ongecontroleerd en ongepland.) In een Conditie van Verwarring is er geen sprake van echte productie, alleen maar van wanorde of verwarring.

Om uit Verwarring te komen, moet iemand erachter komen waar hij is.

De Formule voor Verwarring is:

Kom erachter waar je bent.

Opmerking: Het is belangrijk dat bij de persoon die in Verwarring is, de definitie van verwarring wordt opgehelderd. (Dit wordt gedaan voordat met de formule zelf wordt begonnen.)

Definities:

 1. Alle omstandigheden waarvoor geen onmiddellijke oplossing schijnt te bestaan.

  Algemener gezegd:

  Verwarring is willekeurige beweging.

  Als je op een drukke verkeersweg zou staan, zou je je waarschijnlijk verward voelen door al de beweging die langs je heen zoeft. Als je je in een zware storm zou bevinden, met voorbijvliegende bladeren en papieren, zou je je waarschijnlijk verward voelen. Een verwarring is alleen een verwarring zolang alle deeltjes in beweging zijn. Een verwarring is alleen een verwarring zolang geen enkel deel ervan duidelijk is gedefinieerd of begrepen.

  Mensen die over “willekeurigheid” controle kunnen uitoefenen, kunnen verwarring aanpakken. Mensen die geen controle over dingen kunnen uitoefenen, creëren in feite meer verwarring.

 2. Een verwarring is niets anders dan een stroming zonder patroon (ordelijke manier waarop het is gerangschikt). De deeltjes in een verwarring botsen tegen elkaar, stuiteren van elkaar af en blijven in het gebied. Er is geen product, want om een product te hebben, moet er iets uitstromen.

Neem als voorbeeld eens een autoreparateur die zich in de Conditie van Verwarring bevindt. Hij kan geen enkele nieuwe auto-onderdelen vinden omdat zijn werkplaats niet geordend is, hij kan noch zijn gereedschapskist vinden noch zijn hamer, omdat hij niet weet waar hij ze heeft gelaten. Hij heeft olie over zijn papieren gemorst, waardoor hij niet meer weet wat er met de auto’s in zijn werkplaats moet worden gedaan. Auto’s worden niet gerepareerd en aan de klanten teruggegeven.

Een ander voorbeeld is een kantoorbediende die zich in een Conditie van Verwarring bevindt, en die de actie van het schrijven van een brief twee dagen laat duren in plaats van vijftien minuten. Hij maakt zijn computer kapot, kan geen papier vinden, heeft geen inkt in de printer, raakt het adres van de persoon kwijt en moet meer postzegels gaan kopen. Ondertussen gaan geen van zijn andere brieven de deur uit, omdat hij nog steeds de eerste probeert te versturen.

De aanvullende formule voor de Conditie van Verwarring is:

 1. Ontvang een Locational op de plaats waar je bent.

 2. (Een Locational wordt gedaan door met de persoon rond te lopen, zowel binnen als buiten, en te zeggen: “Kijk naar dat [voorwerp].” Als de persoon dat heeft gedaan, geef hem dan een bevestiging door te zeggen: “Dank je” of “Oké” of “Goed”. Gebruik voorwerpen zoals een stoel, een boom, een auto, de vloer, het plafond, een huis, enz. De persoon die de Locational geeft, wijst elke keer naar het voorwerp. Het wordt gewoon gedaan, totdat de persoon opfleurt en zich iets realiseert of een nieuw inzicht over zijn leven krijgt.)

 3. Het vergelijken van waar je bent met andere plaatsen waar je weleens bent geweest.

 4. Herhaal stap 1.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.