Let us know how it is going
12.‎1 LÄS ARTIKELN

Tillståndet power

Det högsta tillståndet är power.

Power definieras som ett tillstånd där det finns så mycket produktion att tillfälliga stopp och svackor inte kan dra ner den eller hota den.

Produktion betyder handlingen att fullborda någonting. Det är att slutföra ett jobb, projekt eller föremål som är användbart eller värdefullt eller helt enkelt värt att göra eller ha.

I tillståndet power sker produktionen på en mycket, mycket hög nivå, och den fortsätter på denna höga nivå. Den har gått upp till en helt ny nivå. Det kan förekomma tillfälliga nedgångar, men det är så mycket produktion att de inte sätter tillståndet power i fara.

Man skulle kunna ställa frågan ”Hur mycket arbete kan en enda person utföra?” Eller ”Hur många tegelstenar kan en murare mura per dag?”

En person kan förstås bara arbeta ett visst antal timmar på en dag. Han kan bara klara av en viss mängd individuell produktion på en dag. Men han kan producera tillräckligt mycket på en dag för att försörja sig.

Han kan få upp sin produktion i ett sådant överflöd att han kan ta lite ledigt. Det beror på hans begåvning och förmåga att göra saker utan att slösa bort tid eller ansträngning.

Vid en viss nivå kommer en murare att nå hur många tegelstenar han kan mura. Genom att förbättra sin färdighet och effektivitet kan han fortsätta öka denna produktionsnivå, lite grann för varje dag.

Om han murar så många tegelstenar att ingen skulle drömma om att ge honom sparken, då är han i power. Detta är ett tillstånd av power för en person.

En powerstatistik är en statistik på en mycket hög nivå; en helt ny nivå i en normal trend (den allmänna riktning som någonting går i).

En powerstatistik är inte en statistik som bara fortsätter brant uppåt under en lång tid. Power är heller inte bara en mycket hög statistik. Power är inte någon enveckasföreteelse. Power är en trend.

Om man skulle rita tillståndet power som en statistikkurva, skulle det se ut ungefär så här:

Formeln för power

 1. Avbryt inga förbindelser. Den första lagen i tillståndet power lyder: Avbryt inga förbindelser. Det vore katastrofalt både för en själv och för alla andra inblandade.

  Folk blir upprörda och klagar över att andra människor slutar kommunicera med dem.

  Ta till exempel en pojke i en småstad som plötsligt blir väldigt berömd. Efter att ha blivit synnerligen mäktig inom affärsområdet New York, pratar han aldrig mer med någon av sina vänner i sin hemstad. Hans gamla vänner beklagar sig över det i så hög grad att det är nästan omöjligt för honom att prata med dem.

  Detta är vad som händer: Om man har varit i ett område där man var mycket känd och man plötsligt blir berömd, då tror inte andra människor att man fortfarande vill prata med dem. De är så vana vid att folk inte använder formeln för power på rätt sätt. Personer förväntar sig att man kommer att kränka den första principen av tillståndet power, som är ”avbryt inga förbindelser”. De tror att man kommer att avbryta förbindelsen.

  Så när man är i tillståndet power – avbryt inga förbindelser!

  Man kan helt enkelt inte vägra kännas vid sina förbindelser.

  Man måste inse att de är ens egna förbindelser och sedan ta ansvar för dem.

 2. Gör en beskrivning av ditt jobb eller din ställning.

  På detta steg måste man skriva ner exakt vad man gör på sitt jobb och hur man gör det. Anta att du var en mycket, mycket framgångsrik receptionist, så framgångsrik att du befordrades till säljare i ditt företag. Det första du måste göra är att skriva ner hela ditt jobb som receptionist.

  Var noga med att skriva ner hela ditt jobb och inte missa någonting. Om du inte gör det, kommer du att ha kvar en bit av det jobbet långt in i framtiden. Ett år eller så senare är det fortfarande någon som kommer till dig och frågar om hur han ska utföra receptionistjobbet.

  Genom att skriva ner ditt jobb till fullo, gör du det möjligt för nästa person att ta över och bibehålla posten i tillståndet power. Han kommer att veta exakt vilka handlingar han inte får ändra på och vilka handlingar han måste fortsätta göra. Men om du inte skriver ner de här sakerna, skulle han kunna ändra på dem, och det är det säkraste sättet att man kommer att hamna på sitt gamla jobb igen – för att aldrig komma därifrån.

  Ditt ansvar är därför att skriva ner jobbet och få pappren i händerna på den person som ska sköta det och göra allt du kan för att göra det möjligt för någon annan att utföra jobbet.

  I exemplet med receptionisten som befordrades men kallades tillbaka till sitt gamla jobb, kanske han säger: ”De här nya människorna som tar över receptionsjobb är värdelösa. De bryr sig bara inte.”

  Men innan han blev så kritisk borde han ha ställt sig de här frågorna: Skrev han någonsin ner jobbet? Lämnade han verkligen någonsin posten? Lämnade han den i ett sådant tillstånd att den kunde lämnas? Och när han hade gett sig av, betedde han sig då bara som om jobbet inte existerade, eller stannade han då och då till och frågade den nya receptionisten hur det gick med saker och ting?

  Man får inte plötsligt avbryta förbindelser när man lämnar en powerställning.

  Det är ens ansvar att skriva ner jobbet och få pappren i händerna på den person som kommer att ta hand om det. Gör allt du kan för att göra det möjligt för någon annan att ta över det jobbet. För du kan vara säker på att någon förr eller senare kommer att ta över posten ordentligt.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.