Let us know how it is going
8.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Conditie van Gevaar

Wanneer er sprake is van gevaar in een gebied, moet dit vaak worden behandeld door de meerdere (iemand die een hogere positie in een bedrijf of organisatie heeft), en niet gewoon door de persoon die het gevaar veroorzaakte. Daarom zijn er hier twee Formules voor Gevaar opgenomen, één voor de meerdere over het gebied en één voor de betrokken persoon.

De eerste formule die hieronder wordt behandeld wordt door de meerdere gebruikt (zoals een hoofdbakker in een café die ontdekt dat de ondergeschikte bakker de taarten blijft verknoeien door de verkeerde ingrediënten te gebruiken).

Formule voor Gevaar

 1. Passeer (negeer de ondergeschikte of ondergeschikten die normaliter belast zijn met de activiteit en pak het persoonlijk aan).

 2. Handel de situatie en alle daaraan verbonden gevaar af.

  Met situatie wordt de problematische wijze bedoeld waarop de dingen op dat moment zijn, de gevaarlijke omstandigheden waar je mee te maken hebt.

  In het voorbeeld van de hoofdbakker, zou hij de taarten zelf maken, zodat er taarten zijn om te verkopen.

 3. Vertel de ondergeschikten of de ondergeschikte dat ze zich in een Conditie van Gevaar bevinden.

 4. Zorg dat iedereen die iets met de Conditie van Gevaar te maken had een persoonlijke Conditie van Gevaar toepast en zie erop toe dat ze de formule volledig volgen.

 5. Reorganiseer de activiteit zodat de situatie zich niet opnieuw zal voordoen.

 6. Beveel onwrikbaar beleid (regels of richtlijnen) aan waardoor de conditie in het vervolg aan het licht zal worden gebracht en/of waardoor zal worden voorkomen dat deze conditie zich opnieuw voordoet.

Een Conditie van Gevaar wordt normaal gesproken aan een ondergeschikte of ondergeschikten gegeven wanneer:

 1. Een Conditie van Verval te lang aanhoudt.

 2. Een statistiek zeer steil omlaag gaat.

 3. Een hogere leidinggevende opeens merkt dat hij of zij persoonlijk het werk moet doen dat bij de ondergeschikte thuishoort die met die activiteit is belast, omdat die activiteit zich in moeilijkheden bevindt.

Formule voor een Persoonlijke Conditie van Gevaar

Iemand gebruikt zelf de Persoonlijke Formule voor Gevaar wanneer:

 • Hij de formule voor Niet-Bestaan heeft toegepast en omhoog is gegaan naar de Conditie van Gevaar.
 • Hij in een situatie verkeert waarbij het gevaar of de mogelijkheid bestaat dat aan zijn positie of aan een bepaald gebied van zijn leven schade wordt toegebracht of dat die verloren gaan.
 • De persoonlijke statistiek op zijn grafiek omlaag gaat (meer dan een klein beetje).

De formule voor de Persoonlijke Conditie van Gevaar is:

 1. Ga voorbij aan gewoonten (gebruikelijk gedrag) of normale routines.

  Voorbijgaan betekent hier iets vermijden te doen of iets doen door een andere route of weg te gebruiken.

 2. Handel de situatie en alle daaraan verbonden gevaar af.

 3. Zeg tegen jezelf dat je je in een Conditie van Gevaar bevindt.

 4. Breng je eigen, persoonlijke ethiek in orde door uit te zoeken wat je aan het doen bent dat niet ethisch is en corrigeer dat door persoonlijke controle te gebruiken en word eerlijk en rechtdoorzee.

 5. Reorganiseer je leven zodanig dat de gevaarlijke situatie je niet steeds opnieuw overkomt.

 6. Stel gedetailleerd en onwrikbaar beleid (regels of richtlijnen) op en begin het te volgen, waarmee zo’n situatie in het vervolg aan het licht wordt gebracht en waarmee wordt voorkomen dat ze zich blijft voordoen.

Voorbeeld van een Persoonlijke Conditie van Gevaar

Stel dat een man steeds geld aannam van zijn oom en zei dat hij daarmee een huis zou gaan kopen. Maar dat was niet zo. Hij besteedde het geld aan een vriendin. Nu verkeert hij voortdurend in Gevaar. Zijn oom kan er ieder moment achter komen en de man rekent erop dat hij op een dag het vermogen van zijn oom zal erven. Hij maakt zich dus ernstig zorgen. Zelfs als hij er niet aan denkt, zit de bezorgdheid er toch.

Hij zou voorbij moeten gaan aan de gewoonten en normale routines van geld uitgeven aan andere dingen dan aan het huis. Met andere woorden, hij zou dat geld niet langer moeten aannemen.

Maar hij zou ook de situatie moeten aanpakken en elk gevaar daarin. Het zou echter zeer gevaarlijk zijn om te schrijven: “Beste oom Sjors, tijdens het afgelopen anderhalf jaar heb ik al het geld dat u aan mij hebt overgemaakt om een huis te kopen, besteed aan mijn vriendin.”

Hij zou moeten uitzoeken hoe hij het kan aanpakken zodat hij geen gevaar loopt. En daar kan heel wat denkwerk voor nodig zijn. Als hij plotseling bij zijn oom aankwam met: “Hoor eens, oom Sjors, ik heb tegen u gelogen. Ik heb al uw geld over de balk gesmeten”, bestaat de mogelijkheid dat oom Sjors daar zo’n schok van krijgt, dat hij hem zou onterven, enzovoort. Dan zou hij pas echt in Gevaar zijn.

Hij moet dus bedenken hoe hij het kan aanpakken. En het zou zoiets simpels kunnen zijn als schrijven: “Beste oom Sjors, ik heb onlangs hulp gekregen bij Scientology en ik ben daardoor een eerlijker man geworden. En er zijn vele oneerlijke dingen die ik in mijn leven heb gedaan en het volgende is er één van. Nu zult u het mij waarschijnlijk enorm kwalijk nemen wat ik heb gedaan, maar eigenlijk gebruik ik dat geld en ik gebruik er wat van om van te leven. Maar dat is niet eerlijk tegenover u.”

De volgende stap is: “Zeg tegen jezelf dat je je in een Conditie van Gevaar bevindt.” Dat staat daar alleen vermeld omdat mensen vergeten dat te doen.

En vervolgens: “Breng je eigen, persoonlijke ethiek in orde door uit te zoeken wat je aan het doen bent dat niet ethisch is en corrigeer dat door persoonlijke controle te gebruiken en word eerlijk en rechtdoorzee.”

Nu zouden er nog een paar andere “oom Sjorsen” kunnen zijn en hij moet ook nog steeds zijn vriendin aanpakken. Hoewel je de situatie met die oom hebt afgehandeld, kunnen er nog wat meer mensen zijn om aan te pakken.

De volgende stap is: “Reorganiseer je leven zodanig dat de gevaarlijke situatie je niet steeds opnieuw overkomt.” En in dit hypothetische geval van oom Sjors zou hij er gewoon mee stoppen al dat geld aan zijn vriendin uit te geven, en in plaats van elke avond de hele nacht op te blijven, moet hij zorgen dat hij echt wat slaap krijgt en zijn werk doet en iets van zijn leven maakt. Dat is een reorganisatie ervan.

En dan: “Stel gedetailleerd en onwrikbaar beleid (regels of richtlijnen) op en begin het te volgen, waarmee zo’n situatie in het vervolg aan het licht wordt gebracht en waarmee wordt voorkomen dat ze zich blijft voordoen.” Met andere woorden, “Ik ga geen leugens meer verkopen om aan geld te komen”, of zoiets. Dat is het enige wat iemand zou hoeven te beslissen.

Het is als een nieuwjaarsvoornemen (een beslissing die iemand neemt aan het begin van een nieuw jaar om iets te doen of iets niet meer te doen). Maar mensen houden zich doorgaans niet aan nieuwjaarsvoornemens omdat ze de eerste vijf stappen niet hebben gedaan. In feite vraag je de persoon op dit punt te veranderen en zijn gedrag te verbeteren.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.