Let us know how it is going
7.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Conditie van Niet-Bestaan

Niet-Bestaan is een staat waarin iemand bij andere mensen niet bekend is of door hen niet volledig herkend wordt en hij dus voor hen niet “bestaat”. Dit kan zijn omdat hij net met een nieuwe relatie, baan of andere activiteit is begonnen. Het zou ook kunnen zijn dat hij tekort is geschoten wat betreft bestaande relaties, werkzaamheden of activiteiten, of dat zijn statistieken in een Niet-Bestaanstrend zijn.

Door het volgen van de Formule voor Niet-Bestaan zal hij zichzelf op de weg naar succes zetten.

Formule voor Niet-Bestaan

De Formule voor Niet-Bestaan is:

  1. Vind een manier om met de persoon of groep te communiceren waarmee je in communicatie moet zijn.

  2. Maak jezelf bekend aan de persoon of aan de mensen.

  3. Ontdek wat ze nodig hebben of wat er van jou gewenst wordt.

  4. Doe, produceer en/of presenteer wat ze nodig hebben en wat er van jou gewenst wordt.

Iemand die net in een bedrijf of activiteit een baan overneemt die reeds functioneert, denkt vaak dat hij zich maar beter bekend kan maken door alles te veranderen. In feite is hij niet goed genoeg bekend om dit te doen en hij heeft er nog geen idee van wat er nodig of gewenst is. En dus creëert hij een ramp.

Een zoon nam bijvoorbeeld zijn vaders populaire koffiehuis over, toen zijn vader met pensioen ging. De zoon besloot om de openingstijden van het koffiehuis aan te passen, zodat ze later open konden blijven voor de plaatselijke studenten. Hij opende het koffiehuis op lunchtijd. Maar niet veel later merkte hij dat het grootste deel van zijn klanten naar een naburig café ging. Wat deed hij dan verkeerd? Hij was er niet achter gekomen dat de klanten een koffiehuis wilden dat heel vroeg in de ochtend open was, waar ze op weg naar het werk hun koffie konden kopen! Doordat hij niet de Formule voor Niet-Bestaan toepaste, raakte het koffiehuis in moeilijkheden.

Soms neemt iemand in de Conditie van Niet-Bestaan aan dat hij weet wat er nodig of gewenst is, terwijl dat slechts zijn idee is en helemaal niet waar is, waardoor hij op zijn werk of in zijn relatie tekortschiet.

En soms luistert hij niet eens naar wat andere mensen hem vertellen wat er nodig is.

Laten we eens een voorbeeld nemen van het correcte gebruik van deze formule.

Een vrouw begint aan een nieuwe baan bij een peuterspeelzaal waar voor kleine kinderen wordt gezorgd. Ze ontdekt dat ze het best aan het einde van de dag met de ouders kan spreken wanneer ze hun kinderen ophalen, aangezien ze ’s morgens zeer gehaast zijn. Ze stelt zich voor aan elk van de ouders en ze vraagt hun wat er door hen nodig wordt gevonden en gewenst is. De ouders laten haar weten dat hun prioriteit de veiligheid van de kinderen is, alsook dat de kinderen nieuwe dingen leren. Ze willen ook dat hun kinderen gelukkig zijn en plezier hebben. De vrouw vraagt ook de eigenaar van de peuterspeelzaal wat zij nodig heeft en wenst, en haar bazin benadrukt precies dezelfde dingen.

De vrouw gaat nu hard aan de slag om deze verzoeken te “leveren”. Zij zorgt extra goed voor de veiligheid van de kinderen, en elke dag leert ze de kinderen leuke nieuwe lessen. De kinderen genieten ervan en als de ouders ze elke dag ophalen, merken ze dat hun kinderen gelukkig en trots zijn. Niet veel later vertellen de ouders hun vrienden over de geweldige peuterspeelzaal en ze ontvangt een salarisverhoging van haar bazin. Ze heeft met succes de Formule voor Niet-Bestaan gebruikt!

Om succesvol te zijn in een nieuwe relatie, activiteit of groep is het nodig dat je de stappen van de Niet-Bestaansformule volgt en dan die van de volgende formule – de ene na de andere.

De Niet-Bestaansformule kan niet alleen worden gebruikt door een persoon, maar ook door een groep, een organisatie en zelfs door een heel land.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.