Let us know how it is going
13.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Conditie van Machtswisseling

Er zijn slechts twee omstandigheden waarin vervanging nodig is: de zeer succesvolle en de zeer onsuccesvolle.

Wat een feest om een functie van iemand over te nemen die heel succesvol was.

Je zou kunnen zeggen dat het net zoiets is als het overnemen van een paar “succesvolle laarzen”. Er is niets aan. Trek die laarzen gewoon aan maar loop niet.

Mensen kunnen zeggen dat dit verkeerd is, want je wordt geacht “je eigen, nieuwe richting in te slaan”, of je wordt geacht “je eigen stempel op het werk te drukken”.

Nee! De juiste actie is om die laarzen aan te trekken, maar niet te lopen! Als iemand net uit het gebied gepromoveerd is, dan moet het wel in een goede staat verkeren, dus verander je niets.

Je weet meteen dat alle drukpunten in de organisatie ineens op je af zullen komen. Met drukpunten bedoelen we de mensen of dingen die je gedachten en je gedrag kunnen beïnvloeden en druk op je kunnen uitoefenen om iets te doen.

Je voorganger had met al diezelfde drukpunten te maken, maar hij moet die op een succesvolle manier weerstaan hebben, want ze bestaan nog steeds.

Dus als iemand wil dat je iets ondertekent dat je voorganger niet tekende, dan teken je het gewoon niet. Dat is een gemakkelijke regel om te volgen.

Dit is de meest luie positie die iemand ooit kan bekleden. En dat is de enige manier waarop die kan worden bekleed – met absolute luiheid. Doe helemaal niets!

Wat je echter wel moet doen, is houd je ogen open, leer precies hoe je de functie moet doen en, afhankelijk van hoe groot de organisatie is, kijk na een bepaalde tijd hoe ze functioneert en voer je functie uit in een conditie van Normaal-Functioneren.

Als deel van de Conditie van Normaal-Functioneren, loop en neus je wat rond en kom je erachter waardoor het die week een beetje beter ging en dan versterk je dat.

Kijk ook waar het een beetje slechter ging en schuif dat terzijde. Kijk gewoon in het rond om die dingen te vinden.

Tegen de tijd dat je klaar bent, zul je zo vertrouwd zijn met de manier waarop de zaken draaien, dat je iedereen bij zijn voor- en achternaam kent, dat je zult weten waar alle papieren zich bevinden en je zult zelfs op de hoogte zijn van de favoriete dingen die mensen proberen te vermijden. Op deze manier zal de organisatie gewoon gestaag vooruit blijven gaan. De zaak zal met succes verder blijven gaan.

Volg elke dag precies dezelfde reeks acties die je voorganger volgde. Onderteken niets wat hij ook niet zou ondertekenen. Verander geen enkele opdracht. Bekijk de papieren die zijn uitgestuurd, aangezien dit de opdrachten zijn die al bestaan. Ga dan heel hard aan de slag om mensen die opdrachten te laten uitvoeren. Op deze manier zal de organisatie gewoon blijven groeien en groeien en groeien en groeien.

Het belangrijkste punt van de Conditie van Machtswisseling is de organisatie te bestuderen. Bestudeer de exacte regels en de manier waarop dingen worden gedaan. Stuur geen opdrachten uit die niet gebruikelijk zijn. Verander niets. Probeer geen nieuwe ideeën uit. Schrijf volledig op wat de persoon die net is vertrokken aan het doen was. Observeer hoofdzakelijk de functie die je zojuist hebt overgenomen. Leer de nieuwe functie voor je ook maar iets doet.

Je neemt een nieuwe baan of een in elkaar gestorte functie over door het volgen van de Formule voor Niet-Bestaan. Maar wanneer je een succesvolle functie overneemt, gebruik je de Formule voor Machtswisseling.

Formule voor Machtswisseling

De Formule voor de Conditie van Machtswisseling is:

Als je een nieuwe functie overneemt, verander dan niets totdat je volledig vertrouwd bent met het nieuwe gebied dat binnen je invloedssfeer valt.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.