Let us know how it is going
2.‎1 LEES HET ARTIKEL

Eigenschappen van de Antisociale Persoonlijkheid

De Antisociale Persoonlijkheid heeft de volgende eigenschappen:

1. Hij spreekt slechts in zeer algemene termen (beweringen waarin geen details worden gegeven). “Ze zeggen ...”, “Iedereen denkt ...”, “Iedereen weet toch ...” en dergelijke uitingen worden voortdurend gebruikt, vooral bij het doorvertellen van geruchten. De Antisociale Persoonlijkheid kan bijvoorbeeld een gerucht verspreiden als “Niemand gaat graag naar dat restaurant; iedereen vindt het maar niks.” Wanneer men vraagt “Wie is iedereen?” pretendeert hij dat dit de opinie is van de gehele samenleving. Gewoonlijk blijkt er maar één persoon te zijn die dat heeft gezegd en dat is de Antisociale Persoonlijkheid zelf.

Dit is voor hem vanzelfsprekend, omdat de hele samenleving één grote, vijandige algemeenheid is, die het in het bijzonder op de Antisociale Persoonlijkheid gemunt heeft.

2. Zo iemand handelt voornamelijk in slecht nieuws, kritische of vijandige opmerkingen, invalidatie (iemand het gevoel geven alsof hij ongelijk heeft of minder waard is) en onderdrukking in het algemeen (handelingen die anderen naar beneden halen, hen laten mislukken, enz.).

Zo iemand geeft geen enkel goed nieuws of complimenten door.

Stel bijvoorbeeld dat een jong meisje piano leerde spelen. De Antisociale Persoonlijkheid zou waarschijnlijk opmerkingen maken over dat het meisje fouten maakte en te veel verkeerde noten aansloeg (kritisch zijn) en zeggen dat de piano een instrument was waar hij een hekel aan had (een vijandige opmerking) en dan tegen het meisje zeggen dat ze geen aanleg had en nooit in staat zou zijn om goed piano te spelen (onderdrukking).

3. De Antisociale Persoonlijkheid geeft een negatieve draai aan een boodschap of het nieuws dat hij doorgeeft. Goed nieuws wordt tegengehouden en alleen slecht nieuws wordt doorgegeven, vaak nog aangedikt ook.

Zo iemand pretendeert ook “slecht nieuws” door te geven dat in werkelijkheid door hem werd verzonnen.

4. Een van de meest trieste dingen aan een Antisociale Persoonlijkheid is dat hij niet verbetert of beter wordt door een behandeling die hij ontvangt.

5. In de omgeving van een dergelijke persoonlijkheid treffen we angstige of zieke familieleden of vrienden aan die, als ze al niet helemaal tot waanzin zijn gedreven, mislukken.

Zulke mensen, die angstig of ziek zijn gemaakt door de Antisociale Persoonlijkheid, veroorzaken problemen voor anderen.

Wanneer mensen die nauw met de Antisociale Persoonlijkheid in contact staan, worden behandeld of opgeleid, is het niet zo dat ze beter worden en beter blijven, noch is het zo dat ze zich een tijdje goed voelen en zich goed blijven voelen. Ze worden al snel weer ziek of ongelukkig vanwege het feit dat ze onder de invloed van de Antisociale Persoonlijkheid staan.

Wanneer ze lichamelijk worden behandeld, herstellen ze gewoonlijk niet binnen de verwachte termijn. In plaats daarvan gaan ze achteruit of herstellen maar moeizaam.

De meeste krankzinnigen zijn krankzinnig vanwege dat soort antisociale connecties en om die reden herstellen ze ook niet gemakkelijk.

6. De Antisociale Persoonlijkheid kiest voortdurend het verkeerde doelwit (de oorzaak van dingen) uit voor zijn boosheid.

Als hij een lekke band krijgt nadat hij over een spijker rijdt, scheldt hij of zij een reisgenoot uit – de verkeerde oorzaak voor het probleem. Als de radio van de buren te hard staat, schopt hij zijn kat.

Als A duidelijk de oorzaak is, geeft de Antisociale Persoonlijkheid B, C of D de schuld.

7. De Antisociale Persoonlijkheid kan geen project of actie afmaken.

Hij raakt omringd met onafgemaakte projecten en dingen die zijn begonnen maar nooit afgemaakt.

8. Veel Antisociale Personen zullen de meest schokkende misdrijven gemakkelijk toegeven, maar zullen geen benul hebben van enige verantwoordelijkheid ervoor.

Hun daden hebben weinig of niets met hun eigen keuzes of beslissingen te maken. Alles “gebeurde gewoon”.

Ze hebben er geen benul van dat ze werkelijk iets hebben veroorzaakt en dus kunnen ze geen enkele wroeging of schaamte voelen wanneer ze iets verkeerds hebben gedaan.

De Antisociale Persoonlijkheid zou bijvoorbeeld iets zwaars achteloos uit het raam van een gebouw kunnen gooien en iemand die buiten staat echt verwonden. Hij zou niet het gevoel hebben dat hij ook maar iets verkeerds had gedaan. Hij zou gewoon de persoon verwijten onder het raam door te lopen terwijl hij er iets uitgooide.

9. De Antisociale Persoonlijkheid steunt alleen destructieve groepen en valt elke groep aan die constructief is of die zich inzet om mensen te helpen.

10. Dit type persoonlijkheid keurt alleen destructieve daden goed en bestrijdt constructieve of nuttige daden en activiteiten.

Vooral de kunstenaar wordt vaak door Antisociale Persoonlijkheden aangevallen en onderdrukt, omdat ze in zijn kunst iets zien dat vernietigd moet worden en “als vriend” proberen ze dat, achter zijn rug om, voor elkaar te krijgen.

11. Het helpen van anderen laat de Antisociale Persoonlijkheid zowat door het lint gaan. Activiteiten die vernietiging tot stand brengen onder het mom van hulp worden echter actief ondersteund.

12. De Antisociale Persoonlijkheid heeft een slecht gevoel voor het bezitten van eigendom en beschouwt het idee dat mensen iets bezitten als een leugen om de mensen voor de gek te houden. Niets is voor hem ooit werkelijk iemands bezit.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.