Let us know how it is going
9.‎2 PRAKTIKUPPGIFT

Verkningar av droganvändning

Lägg märke till exempel på verkningar av droganvändning i området där du bor.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.