Let us know how it is going
4.‎1 LÄS ARTIKELN

Användning av vitaminer och mineraler

Vitaminer och mineraler ges till en person som avgiftas (slutar med droger) för att göra det möjligt för honom att sluta med droger med minsta möjliga obehag.

De vitaminer och mineraler som används och mängderna av varje anges nedan. De ges i exakta mängder.

I det som följer står IE för internationell enhet, vilket är ett mått på mängden av ett ämne som t.ex. ett vitamin.

1 000 mg niacinamid

5 000 IE vitamin A

400 IE vitamin D

800 IE vitamin E

2 000 mg vitamin C

500 mg magnesiumkarbonat

25 mg B6

200 mg B-komplex

300 mg B1

100 mg pantotensyra

Det är viktigt att niacinamid används, inte nikotinsyra (som även kallas niacin).

Vitaminerna och mineralerna ovan ska ges fyra gånger om dagen, ungefär var sjätte timme, under hela avvänjningsperioden.

De ges tillsammans, det vill säga alla på samma gång.

De ska inte tas på fastande mage, eftersom det kan orsaka en brännande känsla i magen. De ska tas efter måltider eller, om de tas mellan måltider, med yoghurt.

De kan ges med mjölk som innehåller aminosyror i pulverform för att skölja ner dem.

Informationen ovan ges eftersom vitaminerna och mineralerna måste ges på ett sådant sätt att de inte fräter på magen. Att fräta betyder att långsamt upplösa.

Vitaminerna ska vara överdragna tabletter, vilket innebär att de har ett tarmskydd så att de gradvis upplöses. Detta hjälper till att skydda magen.

Om vitaminerna och mineralerna ges utan mat eller yoghurt, såsom beskrivs ovan, kan personen a) känna sig alltför mätt efter att ha ätit, b) få magont, c) uppleva en brännande känsla, d) magens utsida kan bli öm.

Om instruktionerna ovan följs borde inget av a) till d) äga rum. Om personen klagar över att han upplever dem, slutar man ge vitaminerna och mineralerna. Om aluminiumhydroxidtabletter söndertuggas och sväljs med mjölk varje gång någon av dessa förnimmelser börjar, kommer det att ge lindring för magen. Aminosyror i pulverform, yoghurt och mjölk måste sedan ges tills magen blir bättre. Vitaminerna och mineralerna kan sedan återupptas.

Avvänjningens obehag och smärtor är den huvudsakliga anledningen vid misslyckande när man försöker få en person att sluta med droger. Fördelarna med vitaminer och mineraler under avgiftningen är mycket större än eventuella nackdelar man kan uppleva.

Kalcium och magnesium

Att ge personen mineralerna kalcium och magnesium hjälper också med avvänjning.

En person som försöker komma igenom avvänjning utan hjälp kan uppleva konvulsioner (kraftiga skakningar i kroppen och armar och ben), kramp (plötslig, smärtsam muskelsammandragning) och mycket dåliga nervreaktioner.

Kramper kan uppstå på grund av brist på kalcium. Droganvändning reducerar mängden kalcium i kroppen.

Nervreaktioner kan inträffa på grund av brist på magnesium. Magnesium hjälper nerverna att fungera bättre och hjälper till att förebygga ömma muskler.

Kalcium upplöses inte lätt i kroppen och kroppen använder det inte såvida det inte finns i en syra. Därför fann man en metod att få kalcium att upptas i kroppen tillsammans med magnesium. Detta gjordes genom att lägga till äppelcidervinäger, vilket ger den nödvändiga syran.

De fördelaktiga resultaten från båda dessa mineraler kunde sedan uppnås.

Den lösning som används kallas ”Kal-mag-formeln”. Kal-mag tillhandahåller mineralerna kalcium och magnesium, vilka en person som har varit droganvändare definitivt har brist på. Man har upptäckt det vara mycket effektivt i att hjälpa till med att hantera de muskelkramper och nervreaktioner som kan inträffa under drogavvänjning.

Ingredienserna i Kal-mag-formeln anges nedan för att hjälpa dig se till att du har de korrekta ingredienserna i de korrekta mängderna.

Formeln använder en del elementärt magnesium till två delar elementärt kalcium, blandat med äppelcidervinäger i vatten. Med elementärt menas att det inte är en förening med andra kemikalier.

Formeln använder följande föreningar: kalciumglukonat och magnesiumkarbonat. En förening är ett antal olika ämnen som har blandats ihop.

Båda föreningarna kommer som ett vitt pulver. Båda består av olika ämnen. Kalciumglukonat innehåller andra ämnen utöver kalcium; det är inte rent kalcium, utan innehåller bara en viss procentandel rent elementärt kalcium. Magnesiumkarbonat innehåller också andra ämnen utöver magnesium, och innehåller bara en viss procentandel rent elementärt magnesium.

Att ha korrekt mängd elementärt magnesium och korrekt mängd elementärt kalcium är mycket viktigt när man tillreder Kal-mag-formeln. Men man använder inte rent magnesium eller rent kalcium när man gör Kal-mag. Använd bara kalciumglukonat och magnesiumkarbonat.

Kal-mag ges till en person som avvänjs förutom de vitaminer och mineraler som angavs tidigare. (Den behöver inte ges vid samma tidpunkt.)

Magnesiumkarbonat

Den korrekta magnesiumföreningen för Kal-mag kallas basiskt magnesiumkarbonat. Den innehåller omkring 26 % magnesium. (Denna förening kallas ibland också magnesium alba.)

Det finns olika magnesiumföreningar med olika procentandelar elementärt magnesium, men om man använder något annat än vad som rekommenderas här, får man andra än de korrekta mängderna magnesium. Det ska vara halva mängden magnesium till mängden kalcium.

Det är basiskt magnesiumkarbonat man ska använda när man gör Kal-mag. Det är viktigt att det basiska magnesiumkarbonat som används är färskt, inte gammalt, och är ett ”lätt” pulver, inte ”tungt”.

Kalciumglukonat

Det finns bara en typ av kalciumglukonatförening, och 9 procent av den är kalcium. Så man bör inte ha några problem att välja rätt kalciumglukonatförening för sin Kal-mag.

Ingredienserna kan köpas i de flesta hälsokostaffärer eller där det säljs vitaminer.

Tillredning av Kal-mag:

  1. Häll 1 struken matsked (15 ml) kalciumglukonat i ett normalstort dricksglas.
  2. Tillsätt ½ tesked (2,5 ml) magnesiumkarbonat.
  3. Tillsätt 1 matsked (15 ml) äppelcidervinäger (med minst 5 % syrahalt).
  4. Rör om väl.
  5. Tillsätt ½ glas (ca 120 ml) kokande vatten och rör om tills allt pulver har löst sig och vätskan är klar. (Om detta inte sker, kan det bero på dålig kvalité på magnesiumkarbonaten eller att den är gammal.)
  6. Fyll resten av glaset med ljummet eller kallt vatten och täck över.

Lösningen håller sig i upp till två dagar.

Man kan göra större kvantiteter på en gång genom att multiplicera alla ingredienserna efter hur mycket som behövs.

Det kan göras på fel sätt, så att det inte löser sig. Avvikelser från det ovanstående resulterar i en misslyckad blandning som kan smaka ganska hemskt.

(Än en gång, observera att det krävs en del elementärt magnesium till två delar elementärt kalcium. Om man vill beräkna detta exakt kan man beräkna de elementära mängderna. Formeln ovan har getts för mängderna i föreningar.)

Ett till tre glas om dagen, under eller efter måltider, ersätter varje typ av lugnande medel. Det har inte lugnande medels bedövande verkningar.

Många hälsokostaffärer säljer färdigblandat kalcium och magnesium. Innan man använder några av dessa som ersättning för Kal-mag, ska man läsa på etiketten och se om kalciumet och magnesiumet ingår i korrekta proportioner och kontrollera om det innehåller syra (såsom askorbinsyra eller citronsyra). I annat fall är sådana blandningar värdelösa och kommer inte att ge samma resultat som Kal-mag-formeln.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.