Let us know how it is going
9.‎4 PRAKTIKUPPGIFT

Objektiva processer

Hitta en vän eller någon du känner som har använt droger och ge honom en av de Objektiva processerna i Procedurer som underlättar avvänjning. Gör processen tills personen har goda indikatorer och har fått en kognition som ett resultat av processen. Upprepa detta med andra människor tills du känner dig säker på din förmåga att använda dessa processer.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.