Let us know how it is going
9.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Kal-mag

Skaffa ingredienserna för Kal-mag och tillaga ett glas genom att följa instruktionerna i Användning av vitaminer och mineraler.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.