Let us know how it is going
9.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Droger och gifter

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutliga övningsuppgifter är valfria. Man måste inte göra dem. De inkluderas här för dig att göra för att hjälpa dig få en ökad förståelse och förmågan att tillämpa kursens material.

Se dig omkring där du bor eller arbetar och hitta exempel på droger eller gifter. Titta till exempel på etiketterna på vilka produkter som helst som finns i ett medicinskåp, eller etiketter på matvaror osv. Gör detta tills du lätt kan hitta exempel på droger och gifter i din omgivning.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.