Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Hur man hjälper någon att sluta med droger

Efter det att någon har samtyckt till att sluta med droger är det första steget att hjälpa honom att avgiftas.

Avgiftning är det att gå igenom en period där man vänjer sig av med att ta droger.

Fungerande lösningar har utvecklats i Scientology som gör det möjligt för en person att framgångsrikt bli avgiftad.

Innan dessa lösningar existerade var det mycket smärtsamt att sluta ta droger.

Användaren, som inte längre tog drogen, gick igenom abstinensbesvär. Detta är de kroppsliga och mentala reaktioner som en person upplever när han slutar ta droger. De är fasansfulla. Ingen torterare har någonsin uppfunnit något värre.

Personen kunde då välja mellan två saker:

  1. Fortsätta med droger och sitta fast och lida utan något hopp om något bättre.
  2. Eller må så fruktansvärt dåligt under tiden han slutade med drogen att det var nästan outhärdligt.

Således stod en droganvändare inför en synnerligen dyster framtid.

Lyckligtvis finns det nu två fungerande metoder som gör det möjligt för en person att sluta med droger med minsta möjliga mängd obehag. Båda två ska användas:

  1. Den person som avgiftas måste ges tillräckligt med näring. Med näring menas ordentlig mat som kroppen behöver för att hålla sig frisk. Detta inkluderar vitaminer och mineraler. En missbrukare lider brist på vitaminer och mineraler. Med brist menas inte tillräckligt av någonting som är viktigt för hälsan. Till exempel kan droger orsaka brist på vitamin C, vitamin B1, B-komplex och niacin. Alla dessa vitaminer är viktiga för hälsan.

    Att ge personen vitaminer och mineraler medan han avgiftas har visat sig vara mycket viktigt i en lyckad avvänjning. Istället för att bara få honom att sluta ta droger, med smärtan och risken för misslyckande, ges han stora mängder vitaminer och mineraler.
  2. Han ska ges Objektiva processer, vilka är tekniker som hjälper en person att titta eller rikta sin uppmärksamhet utåt från sig själv. Objektiv syftar på yttre saker, inte personens tankar eller känslor. En process är en exakt serie anvisningar eller en följd av handlingar som görs för att uppnå ett önskat resultat.

    Objektiva processer hjälper en tidigare droganvändare att rikta sin uppmärksamhet bort från sig själv och ut mot omgivningen och de människor och saker som finns i den. Detta är mycket viktigt för någon som har slutat ta droger eftersom det hjälper till att få honom till närvarande tid.

    När Objektiva processer används korrekt lindrar de personens abstinensbesvär och möjliggör, tillsammans med vitaminer och mineraler, en framgångsrik drogavvänjning med minsta möjliga obehag.

Om du känner någon som är beroende av droger, kan du hjälpa honom komma igenom avvänjningen framgångsrikt genom att använda dessa metoder.

Om en person har ett mycket svårt missbruk, är det bäst att skicka honom till en bra läkare för undersökning. Läkaren kan rekommendera att särskilda försiktighetsmått vidtas för denna person.

En del personer har ordinerats någon medicinsk drog av en läkare och bör möjligen fortsätta med den. Det är upp till personen och läkaren vad som ska göras under sådana omständigheter.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.