Let us know how it is going
15.‎1 BALA SEHLOOHO

Maemo a ka Tlase ho Ho sa Pheleng

Hape ho na le maemo a teng ka tlase ho Ho sa Pheleng. Ya pele ho tsena ke Boemo ba Molato.

Boemo ba Molato

Motho o ka hara Boemo ba Molato ha a senya batho ba bang ka bohlaswa kapa ka boomo, meroro, diphahlo kapa mesebetsi. Ketso tsena di ya kgahlano le sepheo le diketso tsa karolo e setseng ya sehlopha kapa sepheo sa morero kapa ketso.

Ke molato ho ba le motho ya jwalo a sa shejwe ka hobane a ka tswela pele ho etsa kapa ho senya dintho ho emisa tswelopele ya sehlopha sa hae (jwalo ka lelapa la hae kapa batho bao a sebetsang le bona). Motho enwa a ke ke a tsheptjwa. Boiteko bofe kapa bofe ba ho mo lokisa hore a boloke melao kapa ditumellano ha bo sebetse. Motho o dula a ntse a senya.

Mohlala, ha basebeletsi ba bang bohle ba ofisi ba batla lebaka leo mangolo a lahlehang, motho wa Boemo ba Molato o ntse a tswela pele ho lahlehelwa ke mangolo ka lekunutu.

Fomula ya Molato ke:

  1. Etsa qeto ya hore na metswalle ya hao ke bomang.

  2. Fana ka kotlo e sebetsang (ketso e matla) ho dira tsa sehlopha (sehlopha se mona ke metswalle ya hao mohatong wa 1 ka hodimo) esale o iketsa eka o karolo ya sena, leha ho le kotsi ka ho etsa sena.

  3. Buseletsa tshenyo eo o e entseng ho sehlopha ka monehelo wa hao o moholo ho feta kamoo ho tlwaelehileng ho botswa kapa ho lebellwang ho setho sa sehlopha. (Tlatsetso ke seo motho a se etsang kapa a fanang ka sona karolong ya boiteko ba sehlopha ho fihlela sepheo se itseng.)

  4. Kopa tumello ya ho kenella sehlopha ka ho kopa tumello ya setho ka seng sa sona ho kena hape. Kena hape ha bongata (boholo ba batho) bo fana ka tumello. Mme haeba o hanelwa tumello ya ho kena sehlopheng, pheta mehato ya 2 le 3 le 4 ho fihlela o dumellwa hoba setho sa sehlopha hape.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape