Let us know how it is going
15.‎1 LÄS ARTIKELN

Tillstånd nedanför obefintlighet

Det finns också tillstånd nedanför obefintlighet. Det första av dem är tillståndet belastning.

Tillståndet belastning

En person är i tillståndet belastning när han orsakar vårdslös eller avsiktlig skada för andra människor, projekt, grupper eller aktiviteter. Dessa handlingar går direkt emot resten av teamets avsikter och handlingar eller projektets eller aktivitetens syfte.

Det är en belastning att lämna en sådan person obevakad, eftersom han skulle kunna göra eller fortsätta göra saker för att stoppa framåtskridandet för sin grupp (som t.ex. sin familj eller de människor han arbetar med). Den här personen kan man inte lita på. Inga ansträngningar att korrigera honom så han följer reglerna eller överenskommelserna har fungerat. Personen bara fortsätter att ställa till det.

Till exempel när all annan kontorspersonal letar efter anledningen till att post försvinner, fortsätter en person i tillståndet belastning i hemlighet att slarva bort posten.

Formeln för belastning är:

  1. Besluta dig för vilka som är dina vänner.

  2. Rikta ett effektivt slag (en kraftfull handling) mot fienderna till den grupp (gruppen här är dina vänner i steg 1 ovan) som du har låtsat att du tillhörde, även om det innebär personlig fara att göra detta.

  3. Gottgör den skada du har orsakat gruppen genom personligt bidrag långt utöver vad som vanligen begärs eller förväntas av en gruppmedlem. (Bidrag är något som någon gör eller ger som en del av en gruppsträvan att uppnå ett specifikt mål.)

  4. Begär ett godkännande att åter tillhöra gruppen genom att be varje gruppmedlem om tillåtelse att åter få gå med. Gå åter med endast när majoriteten (de flesta personerna) har gett sin tillåtelse. Och om du vägras tillåtelse att åter gå med i gruppen, upprepa steg 2 och 3 och 4 tills du återigen tillåts vara en medlem av gruppen.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.