Let us know how it is going

TARGETS OCH MÅL

KURSFULLBORDAN

Gratulerar, ! Du har fullbordat online-kursen Targets och mål!

Detta certifikat har skickats till din e-postadress för att bekräfta att du har fullbordat kursen.

Vi skulle vilja höra om eventuella insikter eller förbättringar du upplevt genom att göra den här kursen, eller eventuella framgångar du upplevt genom att tillämpa teknologin du lärt dig på den här kursen. Du kan låta oss veta här:

Ladda ner
Redigera namnet på ditt certifikat

Okej att publicera (?)

Tack så mycket!

Din nästa kurs

Konflikter är så vanliga i världen idag, att de flesta tar för givet att det är så livet ska vara. Men det är inte naturligt för ...

Din nästa kurs

Här är de åtta drivkrafterna i riktning mot överlevnad – eller ”dynamikerna” – vilka utgör själva livet. Genom att förstå dessa, reder livets trassligheter ut sig och man kan ...

Din nästa kurs

Brist på förståelse är den gemensamma faktorn i alla upprördheter och gräl. I detta häfte beskrivs de tre delarna som förståelse består av: ...

Din nästa kurs

Det finns de som vill att du ska tro att världen omkring dig är farligare än den faktiskt är. Sätt på nyheterna eller titta i en dagstidning ...

Din nästa kurs

När man har sjuka eller skadade vänner eller anhöriga, vill man hjälpa dem genom att lindra deras lidande.

Din nästa kurs

Om du någonsin plötsligt svikits av någon du litade på; om du känt den svidande smärtan när någon du älskat varit otrogen; om du ...

Din nästa kurs

Den stress och de påfrestningar som livet utsätter ett äktenskap för, kan sätta även en mycket kärleksfull relation på prov. Men det är möjligt att reparera ett äktenskap ...

Din nästa kurs

Hur mycket större skulle våra chanser till framgång vara om vi kunde förutse om någon vi träffar kommer att vara ärlig eller oärlig? Kanske du använder svårvunna ...

Din nästa kurs

Varje område av livet påverkas av det omfattande drogmissbruket. Brottslighet och våld är de mest uppenbara konsekvenserna, men de liv som förstörs och förloras till droger ...

Din nästa kurs

Skingra de mysterier, åsikter och teorier som har gjort föga för att mildra problem och osäkerhet i samband med barnuppfostran. Finns i ...

Din nästa kurs

Arbete upptar sju tiondelar av våra liv. Det avgör vår förmåga att försörja våra närmaste och oss själva, det bestämmer vår livskvalitet, och ...

Din nästa kurs

Nästan alla skulle vilja förbättra förhållanden i sina liv. Men hur gör man det? Tänk om det fanns exakta formler som man kunde följa för att förbättra ...

Din nästa kurs

Har du någonsin funderat över varför vissa människor ständigt är sjuka och andra verkar leva i en emotionell berg-och-dalbana, där de är uppåt ena dagen och nere nästa?

Din nästa kurs

Går man in på internet eller tittar i en tidning så finner man alla möjliga förklaringar på att ett visst företag misslyckades eller en viss politisk plan gick i stöpet ...

Din nästa kurs

Organisering är ett ämne som kan tillämpas på både en liten och stor verksamhet. Från ens eget hushåll till de största företagen är det ens ...

Din nästa kurs

Public relations ger en medlen för att kunna kommunicera sina idéer och få dem accepterade – en färdighet som är absolut nödvändig när man har att göra med nya idéer. Det är hur ...

Din nästa kurs

Att tänka ut ett mål är inte svårt. De flesta av oss har ingen brist på förhoppningar och ambitioner, och dessa är faktiskt vad livet består av. Men samtidigt ...

Din nästa kurs

Alltför många elever går ut grundskolan och fullbordar högre studier utan att kunna använda vad de lärt sig. Det är inte det att de är dumma eller att ...

Din nästa kurs

Kommunikationsfärdigheter är väsentliga inom allt vi gör i livet. Faktum är att när allt kommer omkring, oavsett vilken nivå det gäller, är kommunikation den enda aktivitet ...

Alla är välkomna

Bästa sättet att lära sig mer om Scientology är att bege sig till närmaste Scientology organisation och själv få svar på sina frågor.

Läs en bok

Introduktionsböckerna i Dianetics och Scientology innehåller nya upptäckter som du kan använda för att uppnå den personliga lycka och frihet som kommer sig av att verkligen förstå sig själv.