Let us know how it is going

IZINGXENYE ZOKUQONDA

UKUQEDWA KWE-ZIFUNDO

Halala, ! Uqede Izifundo ze-Online zezingxenye zokuqonda!

Lesi sitifiketi sithunyelwe ekhelini lakho le-email sibonisa ukuqeda kwakho.

Singathanda ukwazi nganoma yikuphi ukuqaphela noma ukuthuthuka okuhlangabezane nakho ngokuthatha isifundo lesi, noma enye impumelelo onayo ekusebenziseni ubuchwepheshe obufunde kuleyi nkambo. Ungasazisa khona lapha:

Downloada
Hlela igama esitifiketini sakho

Kulungile ukushicilela (?)

Ngiyabonga!

Isifundo sakho esilandelayo

Izingxabano zivame kakhulu emhlabeni namuhla kangangokuba abantu abaningi bazithatha kalula nje ukuthi iyonandlela impilo okufanele ibe yiyo. Kodwa ke akuyona into yemvelo...

Isifundo sakho esilandelayo

Nazi izifiso eziyisishiyagalombili zokusinda noma “ama-dynamics” enza impilo uqobo. Ngokuqonda lezi, imisele yokuphila yeqa futhi unga...

Isifundo sakho esilandelayo

Ukuntuleka kokuqonda kuyisici esijwayelekile kukho konke ukukhathazeka nokuxabana. Kule ncwajana, izinto ezintathu ezakha ukuqonda zibhaliwe:

Isifundo sakho esilandelayo

Kukhona labo abangathanda ukuthi ukholwe ukuthi umhlaba okuzungezile uyingozi kakhulu kunokuba kunjalo empeleni. Vula izindaba noma uthathe iphephandaba...

Isifundo sakho esilandelayo

Lapho ubhekene nokugula noma ukulimala kwabangane noma kwamalungu omndeni umuntu angathanda ukubasiza.

Isifundo sakho esilandelayo

Uma ngabe uphoxiwe ngokuzumayo ngokungazelelwe ngumuntu omethembayo, uma uke wezwa ubuhlungu lokungathembeki olwenziwe ngumuntu omthandayo, uma u...

Isifundo sakho esilandelayo

Izingcindezi nezinkinga impilo ezifaka emshadweni zingavivinya noma ubudlelwane obunothando kakhulu. Kepha kungenzeka ukubuyisela umshado futhi,...

Isifundo sakho esilandelayo

Angaba makhulu kangakanani amathuba ethu empumelelo uma singaqagela ukuthi umuntu esihlangana naye uzophumelela athembeke noma angathembeki? Mhlawumbe usebenzisa i-hard-won...

Isifundo sakho esilandelayo

Awukho umkhakha wempilo ongathintwa ubhubhane lokusebenzisa kabi izidakamizwa. Ubugebengu nodlame kuyimikhiqizo esobala kakhulu, kepha izimpilo zonakalisiwe noma zilahlekile kwizidakamizwa...

Isifundo sakho esilandelayo

Susa izimfihlakalo, imibono engenzi lutho oluncane ukuze kudambiswe izinkinga nokungaqiniseki ngokukhulisa izingane. Kuqukethwe...

Isifundo sakho esilandelayo

Umsebenzi uthatha ingxenye eyisikhombisa kweziyishumi yezimpilo zethu. Inquma ikhono lethu lokuxhasa abondli bethu futhi nathi uqobo, isungula ikhwalithi yempilo yethu futhi,...

Isifundo sakho esilandelayo

Cishe wonke umuntu angathanda ukuthuthukisa izimo empilweni yakhe. Kepha ukwenza kanjani? Uthini ngabe bekukhona ngqo amafomula umuntu angawalandela ukuthuthukisa...

Isifundo sakho esilandelayo

Wake wazibuza ukuthi kungani abanye abantu begula njalo kanti abanye babonakala bephila ngokungazweli emphefumulweni? Kwincwajana,...

Isifundo sakho esilandelayo

Ngena kwi-Intanethi noma uthathe iphephandaba futhi uzothola zonke izinhlobo zezincazelo zokuthi kungani le nhlangano yehlulekile noma lelo hlelo lepolitiki laqhuma….

Isifundo sakho esilandelayo

I-organization yisifundo esingafakwa emisebenzini emincane kakhulu noma enkulu kunazo zonke. Kusuka endlini yomuntu kuye kwi-mega-corporation kungokwakhe...

Isifundo sakho esilandelayo

Ubudlelwano bomphakathi buhlinzeka ngezindlela zokuxhumana ngemibono yakho futhi uzenze zamukelwe—okufuneka ngekhono lapho usebenza nemibono emisha. Kunjalo...

Isifundo sakho esilandelayo

Ukuthola umgomo akunzima ukwenza. Abaningi bethu asinakho ukushoda kwamathemba nezifiso, futhi empeleni lezi yizinto zokuphila. Kepha ngesikhathi esifanayo...

Isifundo sakho esilandelayo

Baningi kakhulu abafundi abaphothule esikoleni nasekolishi kodwa abakwazi ukusebenzisa lokho abakufundile esikoleni. Akukhona ukuthi bayiziphukuphuku noma ukuthi...

Isifundo sakho esilandelayo

Amakhono wokuxhumana abalulekile kukho konke esikwenzayo empilweni. Eqinisweni, lapho konke kushiwo futhi kwenziwa, kunoma yiliphi izinga, ukuxhumana kungumsebenzi owodwa...

Bonke bamukelekile

Ungafunda kabanzi nge-Scientology eseduze kwe-Organization ye-Scientology engalungile. Wamukelekile nganoma yisiphi isikhathi. Woza namuhla uzitholele wena.

Funda incwadi

Izincwadi zesingeniso ze-Dianetics and Scientology ziqukethe izinto ezintsha ongazisebenzisa ukufeza injabulo nenkululeko yomuntu siqu evela ekuziqondeni ngokweqiniso.