Let us know how it is going
21.‎2 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Difomula tsa Boemo

Sebetsa boemo ba karolo e nngwe ya bophelo ba hao, jwalo ka mosebetsi wa hao, mokgwa wa hao wa ho itlhosa bodutu, bophelo ba lelapa, ntho enngwe le enngwe. Ha o se o sebeditse boemo bo nepahetseng, ngola fatshe pampiring hore na o tla etsa eng ho sebedisa mohato o mong le o mong wa fomula ya boemo boo ebe o sebedisa fomula.

HLOKOMELA: Pheta ketsahalo ena hangata kamoo ho hlokahalang hore o be o phutholohe ka botlalo ka tsamaiso.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Mekgwa ya ho Qetela le ho leka kutlwisiso ya hao hape