Let us know how it is going
8.‎1 LÄS ARTIKELN

Tillståndet fara

När det råder fara i ett område, måste det ofta hanteras av den person som är överordnad (har en högre ställning i ett företag eller i en organisation), inte bara av personen som orsakade faran. Därför har två faroformler inkluderats här, en för den överordnade över området och en för den involverade personen.

Den första formel som har inkluderats här är för den överordnades bruk (t.ex. en överordnad bagare på ett kafé som upptäcker att den underordnade bagaren hela tiden ödelägger kakor och tårtor genom att använda fel ingredienser).

Formeln för fara

 1. Förbigå (ignorera den eller de underordnade som normalt sett har ansvaret för verksamheten och hantera den personligen).

 2. Hantera situationen och all fara i den.

  Med situation menas de problematiska förhållanden som råder vid tidpunkten ifråga, de farliga omständigheter man upplever.

  Till exempel i fallet med den överordnade bagaren skulle han baka kakorna själv så att det fanns kakor att sälja.

 3. Tala om för dina underordnade eller din underordnade att de/han är i ett farotillstånd.

 4. Få varje person som berörs av farotillståndet att följa personligt farotillstånd och se till att de följer formeln till fullo.

 5. Omorganisera verksamheten så att situationen inte upprepas.

 6. Rekommendera fast policy (regler eller riktlinjer) som kommer att upptäcka och/eller förhindra att tillståndet uppstår igen.

Ett farotillstånd tilldelas normalt en underordnad eller underordnade när:

 1. Tillståndet kris har pågått alltför länge.

 2. En statistik går nedåt mycket brant.

 3. En högre chef plötsligt själv måste göra det arbete som tillhör den underordnade medarbetare som är ansvarig för aktiviteten eftersom den är i svårigheter.

Formeln för personligt farotillstånd

En person använder själv formeln för personligt farotillstånd när:

 • Han har tillämpat formeln för obefintlighet och tagit sig upp till farotillståndet.
 • Han är i en situation där det finns en risk för skada eller förlust för honom själv eller hans ställning, eller något område av hans liv.
 • Hans personliga statistik på hans diagram går nedåt (mer än bara lite).

Här är formeln för personligt farotillstånd.

 1. Förbigå vanor (vanliga sätt att bete sig) eller normala rutiner.

  Med förbigå menas här att undvika att göra något eller göra något genom att använda en annan väg eller ett annat sätt.

 2. Hantera situationen och all fara i den.

 3. Säg till dig själv att du är i ett farotillstånd.

 4. Få in din egen personliga etik genom att ta reda på vad du gör som inte är etiskt och använd självdisciplin för att rätta till det och bli ärlig och hederlig.

 5. Omorganisera ditt liv så att du inte fortsätter att råka ut för den farliga situationen.

 6. Arbeta ut i detalj och börja använda fast policy (regler eller riktlinjer) som i framtiden kommer att upptäcka och förhindra att samma situation uppstår.

Exempel på ett personligt farotillstånd

Låt oss säga en man har fått pengar av sin farbror och sagt att han skulle köpa ett hus för dem. Men han har inte gjort det. I stället har han spenderat dem på en flickvän. Nu är han i ständig fara. Hans farbror kan när som helst upptäcka saken och han förväntar sig att en dag få ärva sin farbrors förmögenhet. Så han är mycket orolig. Även om han inte tänker på det, finns oron ändå där.

Han skulle behöva förbigå vanorna och de normala rutinerna att spendera pengar på andra saker än huset. Han måste med andra ord sluta ta emot de där pengarna.

Men han måste också hantera situationen och all fara i den. Det skulle vara mycket riskabelt att skriva: ”Bäste farbror Osvald, alla de pengar som du under ett och ett halvt år har skickat till mig för att jag ska kunna köpa ett hus har jag spenderat på min flickvän.”

Han måste fundera ut hur han ska bära sig åt för att hantera detta så att det inte finns någon fara i det. Detta kan kräva en hel del tankemöda. Om han bara hoppar fram och säger till sin farbror: ”Jag har ljugit för dig, farbror Osvald. Jag har slösat bort alla dina pengar”, är det inte omöjligt att det blir en sådan chock för farbror Osvald att han gör honom arvlös och så vidare. Då skulle han verkligen vara i fara.

Därför måste han fundera ut hur han ska hantera det. Och det skulle kunna vara något så enkelt som att skriva: ”Käre farbror Osvald, jag har på senare tid fått hjälp genom Scientology och det har gjort mig mer hederlig. Jag har gjort en hel del saker i mitt liv som inte var hederliga och detta är en av dem. Du kommer antagligen att skjuta mig för att jag gjort detta, men jag använder faktiskt de där pengarna och jag använder en del av dem för mitt uppehälle. Men det är inte fair mot dig.”

Nästa steg är: ”Säg åt dig själv att du är i ett farotillstånd”. Det finns där bara för att folk glömmer att göra det.

Och sedan: ”Få in din egen personliga etik genom att ta reda på vad du gör som inte är etiskt och använd självdisciplin för att rätta till det och bli ärlig och hederlig.”

Det kanske finns andra Osvald-farbröder och han måste fortfarande hantera sin flickvän. Även om han har hanterat sin farbror kan det finnas fler personer som måste hanteras.

Nästa steg är: ”Omorganisera ditt liv så att du inte fortsätter att råka ut för den farliga situationen.” Och i detta påhittade exempel med farbror Osvald skulle han helt enkelt sluta med att spendera alla sina pengar på sin flickvän, och i stället för att vara uppe varje kväll, faktiskt få lite sömn och göra sitt jobb och bli nyttig. Det är att omorganisera livet.

Och sedan: ”Arbeta ut i detalj och börja använda fast policy (regler eller riktlinjer) som i framtiden kommer att upptäcka och förhindra att samma situation uppstår.” Med andra ord beslutar han: ”Jag ska inte ljuga för att skaffa mig pengar” eller någonting ditåt. Det vore allt personen skulle behöva besluta.

Det är som ett nyårslöfte (ett beslut en person gör i början av ett nytt år för att göra något eller sluta göra något). Folk håller vanligtvis inte sina nyårslöften för de gjorde aldrig de fem första stegen. Vid den här punkten ber man faktiskt personen att ändra och förbättra sitt beteende.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.