Let us know how it is going
13.‎1 BALA SEHLOOHO

Boemo ba Phethoho ya Matla

Hona le maemo a mabedi feela a hlokang ho nkelwa sebaka: se atlehileng kapa se sa atlehang.

Ho monate hakakaang ho nka mosebetsi ho motho ya atlehileng haholo.

O ka re ho tshwana le ho “naka dirifi tse atlehileng.” Ho bonolo. O kenella feela dirifing empa ha o tsamaye.

Batho ba kanna ba re sena se fosahetse, hobane o tlameha “ho qala tataiso e ntjha o le mong,” kapa o tlameha ho “beha botho ba hao mosebetsing.”

Tjhe! Kgato e nepahetseng eo o lokelang ho e nka ke ho apara dirifi, empa o se ke wa tsamaya! Haeba motho e mong a phahamisitswe ho tloha sebakeng seo, e tlameha ebe sene se le ho boemo bo matle, ka hoo ha o fetole letho.

O tseba hanghang hore dintlha tsohle tsa kgatello ho mokgatlo di tla tla ho wena hang-hang. Ka ntlha ya monyaka wa dithaka re bolela batho kapa ntho e ka susumetsang menahano le boitshwaro ba hao mme ya o hatella hore o etse ho hong.

Motho ya neng a e-na le boemo pele ho wena o ne a e-na le dintlha, tsena tsa kgatello empa o tlameha hore ebe o ile a di hanela ka katleho hobane di ntse di le teng.

Kahoo, haeba motho e mong o batla hore o saene ho hong hoo motho ya neng a tswere mosebetsi pele o sa ka a saena—o se saene. Oo ke molao o bonolo ho o latela.

Ona ke boemo bo boima ka ho fetisisa boo mang kapa mang a ka bang le bona. Ke yona feela tsela eo e ka tshwarellwang—ka botswa ka botlalo. O se ke wa etsa letho!

Seo o tlamehang ho se etsa leha ho le jwalo, ke ho boloka mahlo a hao a butswe, ithute hantle hore na o ka etsa mosebetsi jwang, mme ho latela hore na mokgatlo o moholo hakae, kamora nako e itseng, fumana hore na o sebetsa jwang ebe oo tsamaisa o sebedisa Boemo bo Tlwaelehileng.

Jwale ka karolo ya Boemo bo Tlwaelehileng, eya hohle mme o batlisise mme o fumana se entseng hore e be betere bekeng eo mme o matlafatse seo.

Hape fumana hore na ho mpefetse hanyane kae ebe o ntsha ntho eo. Batla feela hohle ho fumana dintho tsena.

Nakong eo o qetileng, o tla tlwaelana le tsela eo dintho di sebetsang ka yona, o tla tseba motho e mong le e mong ka mabitso a pele le a ho qetela, o tla tseba hore na dipampiri tsohle di hokae mme o tla tseba le dintho tseo o di ratang empa batho ba lekang ho di qoba. Ka tsela ejwalo, mokgatlo otla nne o tswella pele. O tla tshwela pele hantle haholo.

Tsamaya ka mokgwa o tswanang wa diketso letsatsi le leng le le leng eo motho ya neng a tlwaetse ho tswara mosebetsi a fetileng ho yona. O se ke wa saena letho leo a sa ka a le saena. O seke wa fetola taelo leha e le nngwe. Sheba dipampiri tse rometsweng hobane ke tsona ditaelo tse seng di ntse di le teng. Ebe o phathahana haholo ho etsa hore batho ba latele ditaelo tseo. Ka tsela ena mokgatlo o tla eketseha le ho eketseha le ho eketseha le ho eketseha.

Ntlha ya bohlokwahadi ya Boemo ba Phetoho ya Matla ke ho ithuta mokgatlo. Ithute melao e nepahetseng le tsela eo dintho di etswang ka yona. Se ke wa romella ditaelo dife kapa dife tse sa tlwaelehang (e tlwaelehile kapa karolo ya tsamaiso ya mokgatlo). Fetola letho. Se ke wa leka mehopolo e metjha. Ngola ka botlalo seo motho ya sa tswa tloha a neng a se etsa. Haholo-holo hlokomela mosebetsi oo o sa tswa o nka. Ithute mosebetsi o motjha pele o etsa eng kapa eng.

O nka mosebetsi o motjha kapa o putlameng ka ho latela Fomula ya Ho sa Pheleng. Empa ha o nka mosebetsi o atlehileng o sebedisa Fomula ya Phetoho ya Matla.

Fomula ya Phetoho ya Matla

Fomula ya Boemo ba Phetoho ya Matla ke:

Ha o nka mosebetsi o motjha o se ke wa fetola letho ho fihlela o tlwaelane hantle le sebaka sa hao se setjha sa matla.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape