Let us know how it is going
13.‎1 LÄS ARTIKELN

Tillståndet powerväxling

Det finns normalt bara två omständigheter som kräver en ersättare: den mycket framgångsrike eller den som misslyckades rejält.

Vilket nöje det är att ta över ett jobb från någon som har varit mycket framgångsrik.

Man skulle kunna säga att det är som att ta över ”ett par framgångsrika stövlar”. Det är lätt. Man tar bara på sig stövlarna men man går inte.

Folk kanske säger att detta är fel, för det är meningen att ”sätta igång med en ny inriktning som är ens egen”, eller det är meningen att man ska ”sätta sin egen prägel på jobbet”.

Nej! Det korrekta att göra är att ta på sig stövlarna, men inte gå! Om någon just har befordrats från området måste det ha varit i ett bra tillstånd, så man ändrar ingenting.

Du vet omedelbart att du kommer att få alla organisationens stresspunkter att komma till dig på en gång. Med stresspunkter menar vi de människor eller saker som kan påverka ens tankar och beteenden och sätta press på en att göra något.

Personen som hade jobbet före dig hade alla dessa stresspunkter, men han måste ha stått emot dem framgångsrikt eftersom de fortfarande existerar.

Så, om någon vill att du ska underteckna något som personen som hade jobbet innan dig inte undertecknade – underteckna det helt enkelt inte. Det är en enkel regel att följa.

Detta är den absolut lättjefullaste ställning man över huvud taget kan inneha. Och det är det enda sättet man kan inneha den på – med total lättja. Gör ingenting!

Men vad man måste göra är att hålla ögonen öppna, lära sig exakt hur man ska göra jobbet och, beroende på hur stor organisationen är, efter en viss tid, ta reda på hur den fungerar och leda den genom att använda tillståndet normal verksamhet.

Som en del av tillståndet normal verksamhet, gå omkring och ta reda på vad det var som gjorde att den gick lite bättre den veckan och förstärk detta.

Ta också reda på vad som försämrades en liten aning och få bort det. Bara titta dig omkring och hitta de här sakerna.

När du är klar kommer du att vara så förtrogen med hur saker och ting fungerar att du kommer att känna alla vid deras för- och efternamn, du kommer att veta var alla papper finns och du kommer till och med att veta vad olika personer alltid försöker undvika. På detta sätt kommer organisationen att bara fortsätta uppåt. Den kommer att gå framåt mycket framgångsrikt.

Gå varje dag igenom exakt samma handlingar som personen som brukade hålla jobbet gick igenom. Underteckna ingenting som han inte skulle underteckna. Ändra inte på en enda order. Titta igenom de papper som har skickats ut, eftersom detta är de order som redan finns. Sätt sedan igång och få folk att följa dessa order. På detta sätt kommer organisationen att öka och öka och öka och öka.

Det viktigaste med tillståndet powerväxling är att studera organisationen. Studera de exakta reglerna och hur saker och ting görs. Skicka inte ut några order som inte är rutinmässiga (normala eller en del av normala procedurer). Ändra inte på någonting. Pröva inte nya idéer. Skriv upp allting personen som just lämnat gjorde. I huvudsak observera det jobb som du just har tagit över. Lär dig det nya jobbet innan du gör någonting.

Du tar över ett nytt jobb eller ett kollapsat jobb genom att följa formeln för obefintlighet. Men när man tar över ett framgångsrikt jobb använder man formeln för powerväxling.

Formeln för powerväxling

Formeln för tillståndet powerväxling är:

När man tar över ett nytt jobb ska man inte förändra någonting förrän man är grundligt förtrogen med sitt nya powerområde.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.