Let us know how it is going

אתיקה ומצבי הפעולה

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


אתיקה ומצבי הפעולה

בקורס זה אתה תלמד:

  • החוקים אשר, אם פועלים לפיהם במדויק, יכולים להביא לך עתיד של שגשוג ואושר.
  • מהן סטטיסטיקות ואיך אפשר להשתמש בהן כדי להעריך את המצב של כל פעילות ולחזות מה יקרה בעתיד.
  • הצעדים המדויקים שאפשר ליישם כדי לשפר מיד כל מצב אישי או מקצועי שאתה מוצא את עצמך בו.