Let us know how it is going

MELAO YA BOITSHWARO LE MAEMO

HO TSWA HO BUKA YA LETSOHO SCIENTOLOGY

Ngodisa o sebedisa aterese ya lengolo-tswibila:


Melao ya Boitshwaro le Maemo

Thutong ena o tla ithuta:

  • Melao eo, haeba e latelwa hantle, e ka o tlisetsa bokamoso bo atlehileng, bo thabisang.
  • Dipalo-palo ke eng le hore na o di sebedisa jwang ho lekola bophelo ba mosebetsi ofe kapa ofe le ho bolela se tla etsahala nakong e tlang.
  • Mehato e tobileng eo o ka e sebedisang ho ntlafatsa hanghang boemo bofe kapa bofe ba motho ka mong kapa ba boiphihlelo boo o iphumanang o le ho bona.