Let us know how it is going

ETIK OCH TILLSTÅNDEN

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Skriv in dig genom att använda din e-postadress:


Etik och tillstånden

På denna kurs får du lära dig:

  • De lagar som, om man följer dem exakt, kan ge en en framgångsrik och ljus framtid.
  • Vad statistiker är, hur man kan använda dem för att bedöma ”hälsan” hos vilken verksamhet som helst och förutse vad som kommer att hända i framtiden.
  • De exakta steg man kan använda för att omedelbart förbättra varje personlig eller yrkesmässig situation som man befinner sig i.