Let us know how it is going
20.‎1 LÄS ARTIKELN

Att använda tillstånden

Det är mycket viktigt att inse att formlerna för tillstånden finns.

De är en del av varenda aktivitet. Och nu när de är kända måste de följas.

Att följa tillståndsformlerna tar bort ungefär 90 procent av slumpmässigheten när man driver en verksamhet eller sköter sin egen ekonomi.

Det beror faktiskt på hur väl man bedömer vilket tillstånd man ska använda och hur mycket energi man lägger ner på att göra varje steg av formlerna.

När man gör formeln korrekt, fungerar den.

Den fungerar oavsett hur enfaldigt den görs, bara den rätta formeln tillämpas och den exakta följden steg följs.

Hur mästerlig man är på att använda formlerna kommer att visa sig i hur snabb förbättringen eller expansionen blir. Mycket mästerlig användning av formlerna kommer att visa sig i stark tillväxt, från den ena dagen till den andra. Trög (inte fantasifull eller intelligent) användning av formlerna, så länge de görs korrekt, kommer att visa sig i en långsammare tillväxt.

Med andra ord behöver ingen vara ett fullständigt geni för att använda dem eller tänka ut de nödvändiga idéerna i dem. Man behöver bara korrekt bedöma vilket tillstånd man ska använda, och sedan arbeta med stor entusiasm och energi när man gör stegen i korrekt ordning.

Ju intelligentare idéer, desto snabbare expansion, det är allt. Tillväxt eller förbättring kommer definitivt att hända.

Men om trögheten inbegriper att lägga till onödiga steg, då kan man misslyckas.

Och om man är så dum att en felaktig bedömning av vilket tillstånd man ska använda görs och man tillämpar fel formel och också tillämpar dess steg i fel ordning, ja, då förtjänar man förbaske mig att misslyckas!

En annan sak man bör känna till är att dessa tillstånd fungerar oavsett om de används för ett helt land, en organisation, en del av en organisation, en familj eller en enskild person.

En sista sak man ska veta är att när man känner till formlerna har man ansvaret att använda dem – därför att detta är formlerna. Och de är rena magin.

Om man inte känner till och använder dessa formler, är tillväxt helt och hållet en fråga om slump eller tur, oavsett hur goda ens idéer är.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.