Let us know how it is going
18.‎1 LÄS ARTIKELN

Tillståndet svek

Svek definieras som opålitligt handlande efter förtroende. (Opålitlig sägs om en person man inte kan lita på, dvs. han bryter ett löfte eller en överenskommelse man gjort.)

En person är i tillståndet svek när han har gått emot de aktiviteter och syften som han har blivit anförtrodd.

Man kommer att upptäcka att en person som är en del av en grupp (hans familj, vänner, människorna han arbetar med eller vilken grupp som helst som han är en del av) och sedan bryter deras förtroende, kommer att uppröra eller förstöra någon del av den gruppen.

Genom att inte veta att han är _______ (ställningens eller postens namn), begår han ett svek.

Man kan finna resultaten av detta i historien. Att inte vara det som beteckningen på ens post eller ställning anger kommer att resultera i ett svek mot gruppen.

Nästan all upprördhet i en grupp har sitt ursprung i detta enda faktum:

En person i en grupp som trots att han har accepterat en ställning, inte vet att han är den ställningen är i svek mot gruppen.

Till exempel en busschaufför som går hemifrån men inte kommer till jobbet, är i svek. Han har människor, unga och gamla, runt om i staden som väntar på att han ska plocka upp dem. Till slut måste ägaren till bussföretaget själv köra bussen och hantera de upprörda passagerarna. Han hade gett busschauffören sitt förtroende att utföra jobbet och busschauffören bröt det förtroendet.

Formeln för tillståndet svek är:

Kom underfund med att du är.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.