Let us know how it is going
18.‎1 BALA SEHLOOHO

Boemo ba Bofetohedi

Bofetohedi bo hlaloswa e le ho eka kamora tshepo. (Bofetohedi ke ho etsa ka boomo ka tsela e tlolang tshepiso kapa tumellano kamora hore o nnile wa tsheptjwa ho e etsa.)

Motho o ho Boemo ba Bofetohedi ha a entse kgahlano le mesebetsi le merero eo a neng a e tshepilwe ka yona.

Ho tla fumaneha hore motho eo e leng karolo ya sehlopha (lelapa la hae, metswalle, batho bao a sebetsang le bona kapa sehlopha sefe kapa sefe seo a leng karolo ya sona) mme ke mang ya tla senya tshepo ya bona o tla kgopisa kapa a senye karolo e nngwe ya sehlopha seo.

Ka ho se tsebe hore ________ (lebitso la boemo), o etsa bofetohedi.

Diphetho tsa sena di ka fumanwa nalaneng. Ho hloleha hoba seo motho a nang le sona mosebetsing kapa lebitso la boemo ho tla baka ho ekwa ke sehlopha.

Hoo e ka bang tsohle tse kgupisang sehlopha di tswa ntlheng ena e le nngwe:

Motho sehlopheng seo, ha a se a amohetse boemo, ha a tsebe hore o boemong bo mabapi le Bofetohedi kgahlanong le sehlopha.

Mohlala, mokganni wa bese ya tswang letsatsi lohle mme a sa hlahelle ho ya mosebetsing o etsa Bofetohedi. O na le batho, ba banyenyane leba baholo ho potoloha teropo ba mo emetse hore a ba nke. Qetellong, monga khamphani o kganna bese ka boyena mme o sebetsana le bapalami ba halefileng. O ne a tshepile mokganni wa bese hore o tla etsa mosebetsi wa hae mme mokganni wa bese o robile tshepo eo.

Fomula ya Boemo ba Bofetohedi ke:

Fumana hore o.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape