Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Statistiktrender och deras innebörd

Om man vet vad ett statistikdiagram innebär kan man komma fram till det korrekta tillståndet hos vilken aktivitet som helst. Och om man vet tillståndet, vet man vilken formel man ska tillämpa på det. Därifrån är det enkelt att följa stegen för varje formel och öka sina statistiker.

För att förstå statistiker måste man känna till trender.

Ordet trend betyder hur statistiken generellt går – upp, samma eller ner – under en tidsperiod på flera veckor eller till och med månader. Det är statistikens generella riktning för mer än en punkt på diagrammet.

När man är mycket nära den plats där statistiken åstadkoms kan man snabbare ändra vad som händer med statistiken.

Till exempel om man är säljare i en stor bokhandel och ens statistik mäter hur många böcker man personligen säljer, bör man titta på sin statistik timme för timme.

Om man är avdelningschef i bokhandeln, bedömer man sina statistiker dag för dag.

Men om man är bokhandelns ägare skulle man behöva veckostatistiker för att sköta butiken.

Och om man är ansvarig för alla bokhandlar i hela staden, skulle man titta på statistikens trend eller riktning över veckor, så att man kan vidta de rätta åtgärder som behövs för att vägleda deras expansion.

Avläsning av statistiktrender

Statistiktrender kan visa vad som helst från ett farotillstånd till ett powertillstånd, beroende på diagrammets riktning och hur brant upp eller ner den är.

Man bara tittar på den, tar genomsnittet för de höga och de låga punkterna i statistiken och ser på så sätt diagrammets generella riktning.

Exempel:

En obefintlighets-trend ser ut så här:

Detta är också en obefintlighets-trend:

Detta är en faro-trend:

Detta är en kris-trend:

Som du kan se är den inte så brant.

Detta är också en trend för en kris, eftersom den kommer att krascha – ingenting förblir på samma nivå under någon längre tid.

Detta är en trend för normal verksamhet:

Vilken som helst stigning över samma nivå är normal verksamhet.

Detta är en tillströmningstrend :

Detta är också en tillströmningstrend:

Diagrammet har en brant tillströmningstrend.

Detta diagram visar tillströmning som övergår i power:

Tillströmnings-trenden har nått en ny högre nivå. Power (makt) är en trend som är i normal verksamhet och vidmakthålls på en mycket, mycket hög nivå.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.