Let us know how it is going
14.‎1 LÄS ARTIKELN

Att fullborda tillståndsformler

Formlerna för tillstånden följer på varandra, den ena efter den andra, där det första steget i en formel direkt följer på det sista steget i den föregående formeln.

Men vad gör man om ens statistikdiagram visar att man har kommit upp ett tillstånd innan man ens haft möjlighet att fullborda en formel? Överger man bara den formeln och börjar på nästa? Svaret är ”Nej”. Man fullbordar den formel man har påbörjat.

Låt oss som ett exempel ta någon som gör formeln för fara. Men innan han fullbordar formeln, stiger statistikerna på hans jobb. Det skulle vara farligt för den personen att inte fullborda formeln för fara. Han måste fortfarande göra de sista stegen ”Omorganisera ditt liv” och ”Formulera och anta fast policy”.

Att någons statistiker stiger innan han har fullbordat en formel, betyder inte att han inte kan gå in i det högre tillstånd som hans statistiker nu visar. Det skulle dock vara ett allvarligt fel att inte fullborda de ogjorda stegen i en tidigare formel.

Så, precis som i exemplet ovan måste man fullborda den tidigare formeln, och sedan fullborda nästa formel och fortsätta, baserat på vad ens statistiker visar.

Att fullborda en formel är mycket viktigt. Man inte bara anger en formel. Man gör den och man fullbordar den.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.