Let us know how it is going

ETIK OCH TILLSTÅNDEN

KURSÖVERSIKT

Välkommen till online-kursen Etik och tillstånden

Det finns ingen på jorden som inte befinner sig i ett dåligt tillstånd någon gång i sitt liv. Kanske ett personligt förhållande plötsligt går fel, man har svårt att betala sina räkningar, eller företaget är i knipa.

Ett vanligt råd idag är att bara ”lära och växa” från den dåliga erfarenheten. Men det är inte till någon hjälp och talar inte om för en vad man faktiskt kan göra.

Och hur är det när saker och ting börjar gå väldigt bra – hur kan man fortsätta sin framgång?

L. Ron Hubbard utforskade en fungerande metod för att ta reda på det exakta tillståndet för vilken del som helst av ens liv, och angav de exakta stegen för hur man förbättrar det.

Dessa formler fungerar eftersom de är baserade på livets naturlagar.

Med de verkliga lösningar och praktiska steg du kommer att lära dig på den här kursen, kommer du att ha riktiga verktyg för att hjälpa dig själv, dina vänner, din familj, dina aktiviteter och till och med hela ditt samhälle.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

På denna kurs får du lära dig:

  • De lagar som, om man följer dem exakt, kan ge en en framgångsrik och ljus framtid.
  • Vad statistiker är, hur man kan använda dem för att bedöma ”hälsan” hos vilken verksamhet som helst och förutse vad som kommer att hända i framtiden.
  • De exakta steg man kan använda för att omedelbart förbättra varje personlig eller yrkesmässig situation som man befinner sig i.

Lektioner

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.