Let us know how it is going
11.‎1 LÄS ARTIKELN

Tillståndet tillströmning

En tillströmning är en stor mängd av något, som t.ex. pengar, egendom, vänner och god hälsa.

När en linje går brant uppåt på ett statistikdiagram, är det fråga om tillströmning. Oavsett om den går brant uppåt en enskild vecka, eller brant uppåt från sin sista punkt, vecka efter vecka efter vecka, är det en tillströmning.

Alla som har att göra med tillströmning måste vara medvetna om att det kräver den mest noggranna hantering av alla tillstånden. Underligt nog är tillströmning det farligaste av alla tillstånd, för om man inte känner igen det och tillämpar formeln, kan resultaten bli väldigt dåliga. Om man känner igen det och hanterar det rätt, blir resultaten utmärkta.

Det finns två formler för tillströmning: en som gäller finanser och en som gäller en persons handlingar. Den första som anges nedan gäller en finansiell tillströmning.

Formeln för tillströmning

Formeln som gäller för en finansiell tillströmning är:

  1. Ekonomisera (minska utgifter och allt slöseri).

    Se sedan mycket, mycket noga till att inte köpa någonting eller anställa någon som medför några förpliktelser (överenskommelser att man kommer att betala någonting i framtiden). Sätt stopp för alla onödiga utgifter.

  2. Betala varenda räkning. Ta varenda räkning som du över huvud taget kan skrapa fram från någonstans – vartenda öre du är skyldig någonstans – och betala dem. Man vill få sina räkningar så nära noll man kan komma eller till och med ner till noll.

  3. Investera de återstående pengarna i saker som kommer att göra det mer möjligt att leverera.

  4. Ta reda på vad som orsakade tillståndet tillströmning och förstärk det.

EXEMPEL PÅ FORMELN FÖR TILLSTRÖMNING

Låt oss se hur detta fungerar i livet. Låt oss ta en ung man som säljer bilar. Han får upp statistiken för bilförsäljning i tillströmning genom att sälja fler bilar på en vecka än någon annan vecka i företagets historia. Följden blir att hans chef ger honom en mycket stor bonus.

Hans omedelbara tanke är att gå ut och köpa nya kläder, en ny klocka och fina smycken åt sin fru, men han är noga med att inte gå ut och spendera alla sina pengar. Han vet att han genom att tillämpa formeln för tillströmning kommer att skapa ytterligare tillströmningar.

Hans första steg är att ekonomisera.

Han tar den stora bonusen som han inte förväntade sig och sätter snabbt in pengarna på banken. Sedan säger han till sin fru: ”Var slösar vi bort pengar? Vi måste skära ner på allt slöseri.” Tillsammans upptäcker de att de slösar med pengar på att köpa saker de nästan aldrig använder och bli medlemmar i dyra klubbar som de aldrig går till. De funderar ut hur de ska skära ner på sina utgifter och gör detta.

Nästa steg är att betala alla räkningar. Han och hans fru gör en lista över alla deras räkningar. Med den stora bonusen han fick kan de precis betala varenda en.

Han tillämpar nu det sista steget av formeln för tillströmning för att ta reda på vad som orsakade tillståndet tillströmning och förstärk det. Detta kräver en del omsorgsfullt arbete. Först tror han att det bara var ”tur” att han sålde så många bilar och att han aldrig skulle kunna göra det igen. Men när han verkligen granskar hur han skapade tillströmningen, inser han att han hade gjort ett program som intensivt marknadsför för folk att ”ta en provtur”. Det här programmet fick massor av folk till hans utställningshall och gav honom en möjlighet att prata med dem. Det var det här programmet som startade tillströmningen! Han informerar sin chef om vad han upptäckte och tillsammans förstärker de marknadsföringskampanjen ”ta en provtur”.

Den unge mannen fullbordar framgångsrikt formeln för tillströmning och skapar ytterligare tillströmningar. Han är på väg upp i ett tillstånd av power.

Handlingsformeln för tillströmning

När man har en tillströmning som är baserad på en statistik som mäter en persons handlingar och inte har att göra med pengar, är detta den formel som ska tillämpas.

  1. Ekonomisera beträffande onödiga eller ofokuserade handlingar som inte har bidragit till det nuvarande tillståndet. Ekonomisera finansiellt genom att eliminera allt slöseri.

  2. Se till att varje handling är av värde och slösa inte bort tid på några onödiga handlingar. Varje ny handling ska bidra till och vara av samma slag som de som bidrog till tillståndet.

  3. Förstärk alla förbättringar. Varje framsteg man har gjort behåller man. Tillåt inte att saker och ting mattas av eller blir sämre. Låt inte saker åka berg-och-dalbana (röra sig brant uppåt och nedåt). Alla gynnsamma faktorer och förbättringar som uppnåtts behåller man och upprätthåller.

  4. Ta själv reda på vad som orsakade tillståndet tillströmning i ditt omedelbara område och förstärk det.

En flicka arbetar på ett företag som gör handgjorda dockor. Hon är konstnär och varje docka är speciell. Vanligtvis gör hon bara en eller två dockor i veckan. Men tre veckor före jul har företaget fått in så många beställningar att hon arbetar ut ett sätt att göra tio dockor den veckan. Hon är i tillströmning med sina handlingar. Genom att sedan följa vart och ett av stegen i handlingsformeln för tillströmning exakt kan hon fortsätta tillströmningen och den höga produktionen.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.